Gia đình đã chọn ngày giờ mổ - Xem cát hung?

Đây là gia chủ thông báo cho Thầy là đã chốt ngày giờ đăng ký với bác sỹ, lên thầy tự xem cát hung thế nào để nghiệm chứng