một võ sư được kế thừa nhờ công lao của cha ông mà

ngày Mậu Tý tháng Mão xem công danh cả đời được quẻ Đại Quá biến Tỉnh