Hướng dẫn Tiện Ích Chọn Thiên Thời - Thời điểm Cát Tường Như Ý Theo Quẻ Dịch

HƯỚNG DẪN
TÌM THỜI ĐIỂM CÁT HUNG THEO QUẺ DỊCH

1- Lý thuyết áp dụng

Dự đoán theo Chu dịch/ Quẻ dịch có môn lập quẻ theo thời gian, rất tiện dụng, rễ ứng dụng vào công việc trong đời sống. Quẻ lập theo thời gian chỉ có một Hào động, tập trung, rễ xem.

Phương pháp xem nên kết hợp cả hai phương pháp là theo Quẻ (Sách Mai Hoa Dịch Số rất hữu ích) và Theo Sáu hào (Sách Tăng San Bốc Dịch rất hữu ích).

Dù phương pháp nào đi nữa, thì như Thánh nhân vẫn có câu: THIÊN THỜI KHÔNG BẰNG ĐỊA LỢI - ĐỊA LỢI KHÔNG BẰNG NHÂN HÒA.

Tùy theo công việc cần làm mà tìm chọn Dụng thần cho phù hợp. Pháp xem Quẻ tìm thời điểm Xu cát tị hung là Pháp Thiên thời. Chỉ là yếu tố bổ trợ cho Mệnh vận của quý vị, bởi vì còn có Địa lợi - Nhân Hòa và đặc biệt Nhân Quả báo ứng đến thì khó mà thoát nếu không tu. Cho nên Tu sống thiện lành mới là những thứ quyết định lớn đến Vận mệnh của quý vị. Các Thày thường vẫn nói "Phúc chủ - Lộc thầy".

Do đó, kính xin quý vị chỉ nên xem thông tin có được quả xem Quẻ dịch chonuj thời điểm Cát tường này nên là tham khảo, căn bản là hàng ngày Tu Tâm Dưỡng Tánh để cải mệnh, khi Phúc tụ to lớn thì lo gì vạn sự an lành không đến, vì như đức Phật dậy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, vũ trụ có 84.000 ác tinh chi phối đời sống nhân loại và mỗi người, tuy nhiên ai thọ trì đọc tụng Thần Chú Lăng Nghiêm đúng NHƯ PHÁP THỌ TRÌ thì tất cả các ác tinh không thể làm gì được họ, vì họ đã được chư Phật mười phương gia hộ độ trì.

2- Trang Web có phần mềm lập quẻ tự động của chúng tôi (Có phân quyền mới được xem):

Trang tìm thời điểm của chúng tôi, Quẻ dịch theo thời gian được lập tự động, mỗi ngày có 12 Quẻ, lập quẻ cho giai đoạn ba mươi ngày trong tháng để tiện tìm thời điểm âm dương giao hòa, cát tường như ý để sử dụng cho các công việc tương ứng được thuận lợi.

Chức năng "Lọc tìm" có phân quyền mới có thể xem. Các chủ đề chính để Lọc tìm là tìm những Quẻ trong mỗi tháng là Quẻ Chủ hay Quẻ biến là Quẻ lục hợp hay Lục xung. Theo đó, tùy người tùy việc mà chọn giờ tương ứng để có sự tương ứng với quy luật vũ trụ.

Ví dụ, xem về việc xấu ác gắn kết đã lâu ngày thì cần chọn Quẻ Xung. Còn việc cần thiện lành lâu dài như vào nhà/ Nhập trạch thì cần chọn Quẻ Lục hợp ...

Chi tiết xin mời: Xem tại đây

3- Hướng dẫn áp dụng vài Chuyên mục thường dùng để XU CÁT TỊ HUNG thường ngày.

* Áp dụng: Căn bản thường áp dụng hữu ích với các sự việc đã sảy ra, giúp tìm cát tránh hung rất hiệu nghiệm. Vì nguyên lý của Vũ trụ là Trời sao - Người vậy. Thiên cơ tàng ẩn sẽ giúp tìm ra phương hướng cát tường nhất, phương thuốc hữu ích nhất ... để sử dụng.

+ Xem mất của: Càn biết giờ mất chính xác để đoán xem có tìm lại được không ....

+ Xem người thất lạc/ Người ra đi không về: Tương tự, cần biết giờ xuất hành chính xác để dự đoán

+ Xem về bị nạn: Ví như bị chó cắn, rắn cắn ..., cần biết chính xác giờ bị nạn để dự đoán cát hung, tìm cách ứng phó kịp thời, tránh chủ quan, đôi khi thiệt hại vô cùng về tiền tài, có khi mất người.

+ Xem về đổ bệnh: Cũng cần biết chính xác giờ bị bệnh nặng, ví như giờ bị tai biến, giớ phát bệnh đau dữ dội ...., có thể dự đoán cát hung, tìm cách ứng phó kịp thời, tránh chủ quan đôi khi thiệt hại vô cùng về tiền tài, có khi mất người.

+ Còn nhiều chủ đề nữa rất cần khai thác, ứng dụng