TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

+ Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo: Xem: VPTV Số mệnh
+ Các quy định và tiện ích của chúng tôi giúp phục vụ quí khách tốt nhất: Các quy định và hướng dẫn   

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Phẩm Tính - Cấu Tạo Con Người

THUẬT NGỮ
CÁC PHẨM TÍNH - CẤU TẠO CON NGƯỜI

 A- DANH SÁCH CÁC TOOLTIP

I- Tooltip theo thuật ngữ: Phẩm tính - Cấu tạo con người

* Hiểu Về: Vô minh - Avidya - Quang Minh - Nguồn gốc của khổ đau và Luân hồi

1. Nghiên Cứu Kinh Điển - Nghiên Cứu Huyền Môn - Nghiên Cứu Giáo Lý

2. Người Đông Phương - Người Phương Đông - Người Tây Phương - Người Phương Tây

3. Ăn Đúng Mùa - Ăn Uống Đúng Mùa - Ăn Uống Bốn Mùa

4. Người Khôn Lên Tránh - Người Thông Minh Lên Tránh - Người Trí Tuệ Nên Tránh - Người Quân Tử Lên Tránh - Tránh Được Nên Tránh

5. Tai Họa Do Tâm Tham Lam - Tâm Tham Gây Tai Họa - Lũ Lụt - Sóng Thần - Hạn hán - Hỏa Tai - Lửa Thiêu Đốt - Cháy Rừng - Gió Bão - Bão Tố - Động Đất

6. Người Tham Lam - Tham Dục - Dục Vọng Nhiều

7. Kiến Tạo Tính Cách - Nhân Cách

8. Sự Khai Mở Tâm Thức - Tâm Linh

9. Phẩm Tính Các Đại (Tứ Đại - Ngũ Đại - Lục Đại - Thất Đại) - Các Giới và Các Uẩn Trong Con Người và Bệnh Tật

10. Tham Ái - Ái Dục Của Dục Vọng - Yêu Thích Và Không Yêu - Ghét Bỏ

11. Chữ Hiếu - Hiếu Thảo - Có Hiếu - Báo Hiếu Với Cha Mẹ

12. Tài Sản hay Tiền Bạc Với Hạnh Phúc - Bình An Của Tâm Hồn

13. Sân hận - Nóng nảy - Nóng giận - Nóng Tính - Giận giữ - Chán Ghét - Thù Ghét - Thù Oán - Oán Thù - Thù hận - Hận Thù

14. Hy Vọng - Động Lực Sống Hay Mục Tiêu Của Sự Sống Con Người

15. Phật Học - Phật Giáo - Giáo Lý Của Đức Phật - Pháp Xuất Thế Gian

16. Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

17. Nhân Tính - Ngũ Thường - Đạo Của Người Quân Tử - Đạo Làm Người - Các Nghiệp Lành - Làm Lành Lánh Dữ - Giáo Dục Đạo Đức

18. Mê Tín - Dị Đoan

19. Vạn Vật Đồng Nhất Thể

20. Đặc Tính Sinh Mệnh - Đặc Tính Số Mệnh - Mỗi Người Mỗi Khí Chất

21. Người Phương Đông - Người Phương Tây

22. Xem Số Mệnh Hay Dự Đoán Số Phận = Chiêm Tinh - Lá Số Chiêm Tinh - Chiêm Tinh Lá Số

23. Nguồn Gốc Số Mệnh - Hình Thành Số Mệnh - Nhân Quả Báo Ứng - Nhân Quả Nghiệp Báo - Có Số Mệnh

24. Con Người Tiến Hóa Qua Các Thập Giá - Tiến Hóa Qua Cung Hoàng Đạo - (CB-ĐT-TT) - Tiến Hóa Tâm Linh

25. Bảy Tuyến Nội Tiết

26. Thể - Bodies - Các Thể Của Con Người

27. Con Người Tiến Hóa Thuận Chiều Vật Chất - Phàm Nhân Tiến Hóa - Phàm Ngã Tiến Hóa - Các Giai Đoạn Tiến Hóa

28. Con Người Tiến Hóa Nghịch Chiều - Chiều Đảo Nghịch - Tiến Hóa Tâm Linh - Tiến Hóa Thăng Thượng

29. Cấu Tạo Con Người

30. Nhân Loại - Cõi Người

31. Luân Hồi - Đầu Thai - Tái Sinh - Tái Sanh - Vòng Luân Hồi - Vòng Tái Sinh - Vòng Tái Sanh

32. Số Mệnh - Số Mạng - Nhân Quả - Nghiệp Quả - Man’s life destiny - Vận Mệnh - Định Mệnh - Số Phận

33. Thể xác trọng trược - Dense physical body - Sthula sharira

     * Thể Xác - Xác Thể - Thân Xác - Xác Thân - Thể Vật lý - Thể Hồng trần

34. Thể Dĩ Thái - Thể Sinh Lực - Thể Phách - Thể Vía

35. Thể cảm dục - Thể Xúc Cảm - Thể Cảm Xúc - Thể Vía - Thể Tình Cảm - Thể Chi Giác

36. Thể Trí Cảm hay Thể Trí - Cảm hay Người Thiên Về Trí hay Trí Tuệ Cảm Xúc

37. Thể Hạ Trí - Cõi Hạ Trí - Cõi Devachan - Cõi Thiên Đường

38. Người Tìm Đạo - Bước Vào Đường Tu - Bắt Đầu Tu Hành - Người Chí Nguyện - Đường Dự Bị - Dự Bị Đệ Tử - Con Đường Tiến Hóa Tâm Linh

39. Nghiệp Quả - Hình Thành Nghiệp Quả

40. Mục Đích Hay Mục Tiêu Của: Chân Nhân - Con Người - Tiểu Vũ Trụ - Tiến Hóa

41. Con Người Là Tiểu Thiên Địa - CNLTTĐ

42. Đạo Đức - Đạo Đức Kinh - Đạo Làm Người - Luân Thường Đạo Lý

43. Hàng Phục Dâm - Đoạn Dâm hay Trừ Dâm - Chuyển Hóa Dục Vọng hay Dâm Dục

44. Tâm Thức Phàm Nhân hay Tâm Thức Phàm Ngã

45. Tương Ứng Các Trung Tâm Lực - Tương Ứng Của Các Luân Xa - Luân Xa Tương Ứng - Bí Huyệt Tương Ứng

46. Các Cuộc Điểm Đạo - Cấp Điểm Đạo

47. Ánh sáng của linh hồn - Ánh Sáng Của Trực Giác

48. Các Cấp Độ và trình độ Tâm Thức - Tâm Thức và Các Cõi Và Tâm Thức

49. Linh Hồn - Linh Tánh - Nhân Hồn - Thức Của Phật Giáo - Thức Nhập Thai - Thức Trong Phật Giáo - Thức Đầu Thai - Tam Vị Nhất Thể

50. Chết - Tử Vong - Từ Trần (Chết Hết Số Và Chết Chưa Hết Số)

51. Cái Chết - Sự Chết - Tiến Trình Chết - Thoát Xác - Hồi Quang Phản Chiếu

52. Con Người Sau Khi Chết- Đời Sống Sau Khi Chết

 

II- Tooltip theo thuật ngữ: ....