Quản trị phân quyền - Khóa quyền Thành viên

QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN
(Gồm tất cả các danh mục đã có chức năng phân quyền)

(Người được giao quản lý phải kiểm tra, cập nhật Web thường xuyên
không quá 30 phút/ Một lần - Sử lý ngay khi nhận được câu hỏi)

A- Quản lý Thành viên/ Tài khoản/ Nick đăng ký

I- Quản lý Nick đăng ký:

1- Trạng thái mặc định: Ngay khi thành viên đăng ký Tài khoản xong, luôn được để mặc định TRẠNG THÁI là "Đang hoạt động".

2- Sử lý vi phạm của Thành viên: Căn cứ vào những vi phạm sau đây, người quản trị nội dung Web phải thực hiện chuyển sang chế độ "Treo" và chờ người có thẩm quyền quyết định bước tiếp theo (i) - Cấm vĩnh viễn; (ii) Cho mở lại trạng thái "Hoạt động".

+ Những vi phạm gồm: Vi phạm nội quy, Quy định của ban quản trị Web (Chờ ban hành). Trước mắt là những ảnh Sex, những đoạn văn trao đổi mất lịch sự, chửi rủa nhau thì không được cho hiển thị trên Web giao diện người dùng và thực hiện cấm thành viên vi phạm (Vào Phân quyền: Không được cho họ tương tác nữa)

II- Tạo các Nhóm người dùng:

+ Hướng dẫn: Trong giao diện admin, vào "Phân quyền" > Nhóm người dùn.

    Danh sách này Sếp tạo - Lan không tạo, dự kiến các loại nhóm chủ yếu:

1- Nhóm lập trình Phát triển - Sửa lỗi Web:

   Chỉ có một nhóm duy nhất

2- Nhóm Phân quyền người Quản trị - Biên tập Web:

   Danh sách Nhóm do Sếp đưa hoặc sếp tự lập

3- Nhóm các chuyên gia/ Thầy dự đoán:

   Danh sách Nhóm do Sếp đưa hoặc sếp tự lập

4- Quản lý đọc và Comen Web: Danh sách Nhóm do Sếp đưa hoặc sếp tự lập

4.1- Nhóm người không được Comen: Họ chỉ được đọc các bài viết trên Web ở giao diện người dùng (Tất cả thành viên)

4.2- Nhóm phải duyệt trước Comen: Người quản trị Web cần duyệt đăng các Comen trước khi đăng trên Web (Đa số thành viên)

4.3- Nhóm hậu kiểm duyệt Comen: Người quản trị Web kiểm duyệt sau khi Comen đã đăng trên Web.

5- Phân nhóm theo quyền được sử dụng dịch vụ:

+ Nhóm thành viên Web: Gồm tất cả thành viên. Họ chưa sử dụng dịch vụ hoặc đã sử dụng dịch vụ nhưng được miễn phí, được khuyến mại, dù là phí tự nguyện hay phí bắt buộc. Tức là chưa trả tiền dịch vụ lần nào. Họ chỉ đọc bài viết trên Web.

+ Nhóm thành viên *: Họ có đóng phí tự nguyện phát triển Web hay Quỹ từ thiện Nhân Trắc Học.

   Tổng giá trị đã đóng phí tự nguyện dưới ......... đồng hoặc đóng góp vào Quỹ từ thiện dưới ..... đồng

+ Nhóm thành viên **: Đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên, nhưng trả phí theo từng vụ việc hỏi trước khi nhận kết quả trả lời.

   Tổng giá trị tiền đã thanh toán sử dụng dịch vụ dưới ...... hoặc đã góp tiền vào Quỹ từ thiện từ .... đến ....

+ Nhóm thành viên ***: Đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên, nộp phí để xem theo thời gian cho các dịch vụ không cần trả lời.

   Tổng giá trị tiền đã thanh toán sử dụng dịch vụ từ ...... đến .....  hoặc đã góp tiền vào Quỹ từ thiện từ .... đến ....

+ Nhóm thành viên ****: Đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên, nộp phí Thành viên VIP để sử dụng dịch vụ Hỏi - Đáp nhanh từng vụ việc bất kỳ (Ngay sau khi hỏi). Ví dụ: Mỗi người nộp 5 triệu để được hưởng quyền Hỏi - Đáp nhanh ngay trong ngày.

   Tổng giá trị tiền đã thanh toán sử dụng dịch vụ từ ...... đến .....  hoặc đã góp tiền vào Quỹ từ thiện từ .... đến ....

+ Nhóm thành viên *****: Đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên, nộp phí Thành viên VIP để sử dụng dịch vụ Hỏi - Đáp nhanh theo chuyên đề như Giá cả thị trường, giá cổ phần cổ phiếu họ đầu tư thường xuyên, cần tư vấn thường xuyên. Ví dụ: Mỗi người nộp ... triệu để được hưởng quyền Hỏi - Đáp nhanh ngay trong ngày.

   Tổng giá trị tiền đã thanh toán sử dụng dịch vụ từ ...... đến .....  hoặc đã góp tiền vào Quỹ từ thiện từ .... đến ....

B- Danh sách các Quyền và thực hiện phân quyền

+ Hướng dẫn: Trong giao diện admin, Lan vào "Phân quyền" > Tài khoản

I- Gán thành viên cho từng Nhóm:

 Căn cứ vào danh sách các Nhóm hiện có, Lan Copi đưa danh sách

II- Gán các quyền cho từng nhóm quyền (Quyền của nhóm)

+ Hướng dẫn: Trong giao diện admin, Lan vào "Phân quyền" > Quyền của Nhóm

1- Quyền "Mặc định": Cứ đăng ký thành viên là họ có một số quyền thông thường như đọc và Comen, đặt câu hỏi dịch vụ, xem các Tooltip thông dụng.

2- Các nhóm quyền chi tiết: Tùy theo từng nhóm người dùng mà có các chức năng tương ứng để quản lý dịch vụ có thu phí theo từng cấp độ mức phí, cũng như cấp độ phục vụ.

C- Triển khai thực hiện Dịch vụ

+ Duyệt các câu hỏi Dịch vụ: Người thường trực cần thực hiện. Khi có câu hỏi gửi đến => Gửi tin nhắn/ Email cảm ơn như sau "Cảm ơn quí vị đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất"

+ Kiểm tra - Đối chiếu quy định để phân loại câu hỏi có Phí hay đang miễn phí, thực hiện như sau:

- Đang miễn phí: Thì kiểm tra nội dung câu hỏi, không có lời nói thô tục, thiếu văn minh thì Duyệt đăng câu hỏi.

- Loại có thu phí: Hướng dẫn - Kiểm tra - Cập nhật tiền Phí Khách nộp và cập nhật lên Web vào đúng mỗi câu hỏi (Không được nhầm lẫn). Tiến độ tùy theo phần quản lý Tài chính trên Web (Hiện chưa có). Trước mắt, dùng phần mềm Kế toán phù đổng để nhập, số liệu lấy từ điện thoại (Có điện thoại riêng)

- Báo cáo (Cho Hương) và Thông báo phân quyền người luận/ Người trả lời câu hỏi: Hiện tại thì chỉ có ông Hương đảm nhiệm. Trường hợp có Danh sách các Thày được phép luận đoán thì thực hiện phân giao quyền cho từng Thày. Nguyên tắc là mỗi câu hỏi chỉ có một Thầy phụ trách trả lời. Thực hiện phân giao theo sự chỉ đạo của ông Ngô Như Hương.