Chương 5: WEBINAR 6 - ÁC ẢO CẢM CỦA CUNG 5

WEBINAR 6 - ÁC ẢO CẢM CỦA CUNG 5
Trích dịch webinar số 6 của thầy Hiệu Trưởng - Thầy Kiệt dịch
<Pages 122,123>

1. Ảo cảm về vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng—The glamour of materiality, or over-emphasis of form.

[Naturally, this ignores the greater part of life. Again we find the glamored one overemphasizing the importance of the part over the value of the whole, of which

Đây là khi cung 5 bắt đầu được sử dụng. Bạn hãy nhớ rằng cung 5 cũng là cung của Thái dương Thiên Thần, cung của Thiên thần của Đấng Hằng Hữu, và nó có thể được sử dụng cho những gì rất cao và đẹp. Do đó, ảo cảm này tập trung vào các giác quan và có tính chất rất ‘sao Hỏa’. Sao Hỏa là một hành tinh cung 5, liên quan đến các hoạt động ghi nhận của não bộ và vật chất hóa của khoa học. Sao Thiên Vương liên quan đến việc biến khoa học thành khoa học bí truyền, nhưng sao Hỏa cụ thể hóa nhận thức của chúng ta. Vì vậy, ảo cảm vật chất là chú trọng quá mức vào hình tướng và bỏ qua phần lớn hơn của cuộc sống. Chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của một phần so với giá trị của toàn bộ, và đó là một trong những vấn đề lớn của ảo cảm. Nếu bạn chỉ nhấn mạnh một điểm mà không nhìn thấy toàn bộ, bạn sẽ phóng đại tầm quan trọng của điểm đó, và đó là ảo cảm. Đó là sự phóng đại và giảm thiểu.

Cách để đối phó với điều này là thông qua Thiên Bình, dấu hiệu mà trong đó sao Hỏa bị tù. Sao Hỏa bị suy yếu trong dấu hiệu Thiên Bình và Thiên Bình giúp bạn nhìn mọi thứ theo đúng tỷ lệ.

Các loại người cung 5 liên quan sâu sắc đến chủ nghĩa duy vật, trong nhận thức duy vật, ‘những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được’, và họ không phát triển các giác quan cao hơn. Tất nhiên, sau này họ sẽ làm, và khi họ phát triển các giác quan cao hơn đó thì sự hữu ích sẽ đến. Một ví dụ là hai nhà Thông Thiên Học Annie Besant và C. W. Leadbeater đã cho chúng ta rất nhiều đánh giá khoa học thú vị về thế giới ẩn tàng, và họ đã sử dụng cung năm. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một thể trí cung năm mặc dù ông C.W. Leadbeater cực kỳ thiên về thông linh và có năng lực thực sự. Các vị đã sử dụng cung năm của mình để làm rõ thực tế của các chiều đo cao hơn. Rõ ràng, họ không bị mắc kẹt trong ảo cảm như những người có tâm thức cảm xúc dày đặc vật chất. Cung 5 là một cung tuyệt vời nhưng nó phải được

2 | P a g e
thăng hoa và áp dụng cho các thế giới cao hơn, và thực sự nó đã nằm trong trường hợp của khá nhiều người. Chân sư DK đã nói với chúng ta rằng loại người cung năm là nhà huyền bí học thực sự, do đó, sự mặc khải mang tính chất huyền linh học hơn là thần bí.

2. Ảo cảm của trí tuệ—The glamour of the intellect.

[Intellect is important but only a part. Other instruments and vehicles of apprehension are discounted and ignored. The result is partial vision and the inability to approach life in terms of its reality.

Trí tuệ là một yếu tố quan trọng, rất quan trọng, nhưng cũng có những công cụ và phương tiện khác để hiểu biết như cảm xúc, trực giác. Có nhiều thứ khác ngoài trí tuệ để thấu hiểu thực tại. Do đó, những gì mà dạng người trí thức nói, và mọi người gần đây đã nói rất nhiều, cái mà họ gọi là trí tuệ cảm xúc đều vô nghĩa. Diễn giải theo thuật ngữ huyền linh học, chúng ta có thể nói trí tuệ cảm xúc là tác động của linh hồn khi nó hoạt động thông qua thể cảm dục, để giúp nó nhạy cảm với trạng thái bất hòa hoặc thống nhất chung quanh một người. Do đó, có nhiều cách để trở nên thông minh và trí tuệ chỉ là một trong số đó.

Một lần nữa, bạn chỉ có tầm nhìn phiến diện và không có khả năng tiếp cận cuộc sống về mặt thực tế đầy đủ của nó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh giá thấp trí tuệ. Chân sư DK đã sử dụng trí tuệ một cách tuyệt vời để tiết lộ cho chúng ta mọi thứ, nhưng nếu chúng ta bỏ qua mọi thứ khác thì đó là ảo cảm.

3. Ảo cảm về kiến thức và về định nghĩa—The glamour of knowledge and of definition. [46:17]

[Reality cannot be defined in narrow mental terms. The true nature and value of what is observed is missing.

Bạn không thể giới hạn thực tại vào những thuật ngữ trí tuệ hạn hẹp. Nó có thể giúp làm sáng tỏ nhưng không phải là toàn bộ. Đó là thực đơn chứ không phải bữa ăn, là bản đồ chứ không phải địa hình thực tế. Do đó, bản chất thực sự và giá trị của những gì được quan sát bị bỏ qua. Tôi đã có thể thấy rằng tôi rơi vào cả hai điều này. Tôi thích định nghĩa mọi thứ có thể trong cuốn sách của mình Sự Vô Hạn Của Bản Ngã (Infinitization of Selfhood). Tôi dành một phần 250 trang trong quyển sách không có gì ngoài định nghĩa! Do vậy, tôi đoán tôi đã vướng vào ảo cảm của tri thức và định nghĩa.

3 | P a g e
4. Ảo cảm về hình tướng che giấu thực tại—The glamour of the form which hides reality.

[This glamor is fundamental to this ray type. Concentration is upon the form and the consciousness is blind to the other elements involved. There is what we might call the "exclusion of the real".

Ảo cảm của hình tướng che giấu thực tại. Đây là ảo cảm cơ bản của cung này. Họ tập trung vào hình tướng và tâm thức bị mù với các yếu tố khác. Tôi gọi ảo cảm này là “sự loại trừ thực tại”. Nếu bạn đi đến các kỹ thuật tích hợp của cung năm trong quyển Tâm Lý Học Nội Môn II, có một số điều tuyệt vời ở đó.

The Word goes forth from soul to form: 'Behind that form, I am. Know Me. Cherish and know and understand the nature of the veils of life, but know as well the One Who lives. Know Me. Let not the forms of nature, their processes and powers prevent thy searching for the Mystery which brought the mysteries to thee. Know well the form, but leave it joyously and search for Me.

Lời của linh hồn nói với hình sắc: 'Đằng sau hình tướng đó, ta hiện hữu. Hãy biết Ta. Hãy yêu mến, biết và hiểu bản chất của bức màn che sự sống, nhưng cũng hãy biết Đấng đang sống. Hãy biết ta. Đừng để các hình tướng tự nhiên, các quá trình và sức mạnh của chúng ngăn cản việc ngươi tìm kiếm Cái Bí ẩn đã mang lại cho ngươi những huyền nhiệm. Biết rõ hình sắc, nhưng hãy để nó vui vẻ và hãy tìm kiếm T`a.

'Detach thy thought from form and find Me waiting underneath the veils, the many-sided shapes, the glamours and the thoughtforms which hide my real Self. Be not deceived. Find Me. Know Me. Then use the forms which then will neither veil nor hide the Self, but will permit the nature of that Self to penetrate the veils of life, revealing all the radiance of God, His power and magnetism; revealing all there is of form, of life, of beauty and usefulness. The mind reveals the One. The mind can blend and fuse the form and life. Thou art the One. Thou art the form. Thou art the mind. Know this.'"

'Hãy tách suy nghĩ của ngươi ra khỏi hình sắc và tìm thấy ta đang chờ đợi bên dưới tấm màn che, những hình dạng nhiều mặt, những ảo cảm và những suy nghĩ che giấu Con người thật của ta. Đừng để bị lừa dối. Hãy Tìm ta. Hãy biết ta. Sau đó, sử dụng các hình tướng mà khi đó sẽ không che giấu hay che đậy Bản Ngã, mà cho phép bản chất của Bản Ngã đó thâm nhập vào các bức màn che của sự sống, cho thấy tất cả sự rạng rỡ của Thượng đế, Sức mạnh và từ tính của Ngài; tiết lộ ở đó tất cả những hình thức, sự sống, vẻ đẹp và sự hữu ích. Cái trí tiết lộ Đấng Duy Nhất. Cái trí có thể pha trộn và hợp nhất hình thức và cuộc sống. Ngươi là Đấng Duy nhất. Ngươi là hình tướng. Ngươi là trí tuệ. Hãy biết điều này. '"

4 | P a g e
Đó là một chương tuyệt vời nói về các vấn đề của cung năm trong Tâm Lý Học Bí Truyền quyển II. Phải mất một thời gian dài trước khi người cung năm sẵn sàng ‘bỏ lại nỗi ám ảnh với hình tướng’ phía sau. Tôi thực sự có thể gọi đó là sự ám ảnh với hình tướng, và đó là chính xác. Vì vậy, ảo cảm của hình tướng che giấu thực tại và thực tại là CÁI TÔI lớn đang nói trong kỹ thuật tích hợp đó.

5. Ảo cảm về sự đảm bảo dựa vào quan điểm hẹp hòi—The glamour of assurance, based on a narrow point of view.

[This might be said of many glamors related to the many rays. One sees only the part, values only the part, and is convinced that only the part seen is of importance. Because of the concrete mind, there is failure to see things as they really are.

Hai cung có khả năng cho quan điểm hẹp hòi nhất khi chúng chưa được rèn luyện và tâm linh hóa là cung 5 và cung 6, và khi bạn kết hợp hai cung này với nhau, bạn thực sự sẽ có tất cả các hình thức thái quá thần học và các loại giáo điều. Tôi chỉ nhìn vào một điều, thế nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn về những gì tôi biết. Thực tế là tôi đang bỏ qua rất nhiều thứ. Lại lần nữa, tôi chỉ nhìn thấy một thành phần, tôi chỉ đánh giá một phần và tôi chỉ tin rằng tất cả mọi thứ đó đều ở đó. Khi mọi người nói với bạn rằng tất cả đều ở đó, thì bạn biết chắc rằng họ đang khép lại một phần lớn hơn của cuộc sống, nghĩa là họ đang phóng đại hoặc giảm thiểu—phóng đại phần bé nhỏ của họ và giảm thiểu tất cả những gì còn lại— và đó là sự biến dạng và ảo cảm. Trí cụ thể là quan trọng nhưng nó không nhìn thấy nhiều thứ như chúng thực sự là, và đây là một ảo cảm thường xảy ra.

6. Ảo cảm về sự tổ chức—The glamour of organisation.

[One would think this glamor should belong to the seventh ray type, and indeed it probably does as well. The lines between things are perceived in a manner hard and fast.Arrangements and classifications are made on the basis of these perceived demarcations. The factor of fusing and blending, so necessary to see what reality is, is missing in the early days.

Tôi muốn gọi đây là Ảo Cảm của Phân Loại. Nếu bạn nghiên cứu sinh học hoặc thực vật học, bạn sẽ thấy rằng tất cả các loài thực vật và động vật khác nhau được phân loại tỉ mỉ vào các chủng loại của chúng vv., và đây là một xu hướng của cung năm. Bạn muốn giữ tất cả các ranh giới nhận thức của bạn trong trật tự, thứ tự. Nó rất hữu ích để điều hướng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng về cơ bản nó là một sự

5 | P a g e
phi thực tế ảo tưởng. Cái yếu tố hòa nhập và pha trộn rất cần thiết để xem thực tại như nó là bị thiếu mất trong buổi đầu của cung năm.

7. Ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong —The glamour of the outer, which hides the inner.

[Here is a special kind of blindness characteristic of the fifth ray approach. Partial vision and overvaluation of that partial vision will always lead to glamor.

Đây là một loại mù quáng đặc biệt đặc trưng cho cách tiếp cận của cung 5. Tầm nhìn một phần và đánh giá quá cao tầm nhìn một phần đó sẽ luôn dẫn đến ảo cảm.

Các cung của yếu tố chiêm tinh học có tầm quan trọng ngang bằng với các Cung của bản thể.

Tôi không nghĩ rằng tôi có nhiều cung 5 trong kiếp sống này, nhưng có lẽ tôi đang rèn luyện nó, và tôi cũng biết rằng nó là một cung di sản và cũng từ các yếu tố chiêm tinh. Nếu bạn đọc quyển Vận Mệnh của Các Quốc Gia, bạn sẽ thấy rằng khi Chân sư DK phân tích các quốc gia, các Cung của các dấu hiệu hoàng đạo của quốc gia đó cũng sẽ có giá trị gần tương đương với các Cung trong biểu đồ cung. Bạn hãy nghĩ về điều đó trong một lúc. Bạn có các Cung trong biểu đồ cung—cung linh hồn, cung phàm ngã của quốc gia—, và sau đó bạn có lá số chiêm tinh của chúng, lá số chiêm tinh mang đến những cung khác và những cung này cũng rất quan trọng. Vì vậy, khi bạn nhìn vào biểu đồ chiêm tinh của chính mình, không chỉ Cung của Biểu đồ Cung của bạn quan trọng thôi, mà là Cung của các yếu tố chiêm tinh có mặt đó. Đây không phải là trường hợp của riêng tôi. Biểu đồ chiêm tinh của tôi cho thấy rất nhiều ảnh hưởng cung năm. Bạn có thể tự làm điều này khi bạn phân tích cấu trúc cung của bạn và điều này sẽ thật thú vị.

Sự khác nhau giữa Ảo Tưởng và Ảo Cảm—Differences between Illusions and Glamours

Có bảy loại ảo tưởng khác nhau mà chúng ta sẽ nghiên cứu chúng. Về cơ bản, chúng dựa trên sự phân mảnh hay chia cắt. Nói cách khác, thế giới là một sự thống nhất liền mạch, nhưng ảo tưởng—phần lớn được kết nối với cung năm—chia mọi thứ ra thành nhiều phần, và bạn không thấy sự đồng nhất của chúng. Trực giác cho thấy

6 | P a g e
sự đồng nhất của mọi thứ, nhưng Ảo cảm là sự biến dạng và như làn sương mù. Mọi người có thể rất rõ ràng trong suy nghĩ về ảo tưởng của họ. Họ có thể có một cái trí rõ ràng hoàn toàn dưới sự khống chế của ảo tưởng. Nhưng trong ảo cảm có một sự không rõ ràng, mơ hồ và khao khát cảm xúc về những điều không thực tế. Vì vậy, nói chung, mặc dù cả hai khá hòa hợp với nhau trong cái mà chúng ta gọi là Kamas-Manas của người tư duy trung bình, ảo cảm liên quan nhiều hơn đến trạng thái cảm xúc, cường điệu hóa mọi thứ hoặc giảm thiểu chúng do ham muốn. Ảo tưởng thì nhiều hơn việc chỉ đơn giản là nhận thức không chính xác về sự đồng nhất của sự vật và các mối quan hệ đúng đắn của chúng. Đôi khi tôi sử dụng một hình ảnh để mô tả ảo tưởng. Có thể một số bạn đã nghiên cứu về sinh học, và bạn đã nghiên cứu về loài côn trùng, hoặc cụ thể hơn là châu chấu, bạn nhận thấy rằng mắt của châu chấu không tròn. Nó được tạo thành từ nhiều bộ phận hình học nhỏ bé tách rời nhau, được gọi là mắt kép hay đại loại như thế. Đó là một con mắt bị phân mảnh, phân chia tầm nhìn thành nhiều phần và mảnh nhỏ. Khi con người chúng ta học cách có con mắt tròn đầy, không phân mảnh, chúng ta sẽ thấy thế giới là một thứ gì thống nhất thay vì chia cắt thành nhiều phần, và những phần không thực sự tách biệt với nhau. Tôi nghĩ đó là nền tảng của ảo tưởng, ít nhất là đối với tôi tại thời điểm này. Chân sư DK định nghĩa nó theo những cách rất thực tế và chúng ta sẽ đi vào đó. Có bảy loại ảo tưởng khác nhau, nhưng trước tiên chúng ta sẽ xem xét ảo cảm một chút vì đó là vấn đề chính của chúng ta. Chúng ta sống trên một hành tinh không kiểm soát thể cảm dục, và chúng ta cũng không kiểm soát được thể cảm dục của chúng ta. Chúng ta phải đối phó với điều đó trước và sau đó mới thực sự làm rõ lĩnh vực trí tuệ. Những gì tôi sẽ làm là đi vào cuốn sách, và nếu bạn thực sự quan tâm đến, hãy đi đến phần ảo tưởng và đọc 7 loại ảo tưởng mà Chân sư DK nói.

Chân sư DK nói với chúng ta rằng có lẽ chỉ là ảo tưởng để quá tách biệt ảo cảm ra khỏi ảo tưởng, bởi vì chúng xen kẽ và tương tác lẫn nhau, đặc biệt là khi chúng ta có một trí-cảm (kama-manas), cái mà chúng ta dường như có vào lúc này.
Bạn hoàn toàn đúng khi cho rằng đây là một cung gắn nhiều hơn với sự phân mảnh, ảo tưởng. Nhưng mọi người cứng nhắc, cuồng tín, khao khát giữ những quan điểm của họ, và khi làm điều đó, họ đã củng cố ảo tưởng bằng sự ham muốn, và thực sự nhìn thấy một thế giới bị bóp méo. Họ bám chắt vào cái nhìn lệch lạc của họ về thế giới. Bám chấp là một vấn đề lớn đối với ảo cảm. Bạn có thể có rất nhiều suy nghĩ và không bám chấp vào chúng, bạn chỉ có suy nghĩ. Nhưng khi ảo cảm dây vào, bạn dính chặt với tầm nhìn cụ thể của bạn về thực tại và nó tạo ra một sự nhầm lẫn lớn trong cách bạn đối phó với cuộc sống của bạn.

7 | P a g e
Sao Kim và cung 5—Venus and Fifth Ray

Theo quan điểm của tôi, cung năm là cung linh hồn của Sao Kim, và nói chung, chức năng của Sao Kim là một giải pháp cho vấn đề này. Chân sư DK đã không cho chúng ta biết tất cả các cung của tất cả các hành tinh. Về cơ bản, Ngài chỉ cho chúng ta biết cung linh hồn của các hành tinh thiêng liêng và cung phàm ngã của các hành tinh không thiêng liêng, nhưng nếu nghiên cứu kỹ vấn đề này, người ta có thể thấy rằng Ngài đã ám chỉ ngay cả cung Chân thần của một số hành tinh. Vì vậy, về cơ bản, sao Kim tất tần tật là về việc giải quyết các vấn đề của hạ trí cụ thể hoạt động dưới sao Hỏa, sao Thổ và sao Thủy thấp, mang ánh sáng cao hơn vào cái trí, giúp nó có một quan điểm bao quát hơn. Việc lạm dụng Sao Kim thường xảy ra ở khu vực cung 2 và 6, vì cung cao nhất của Sao Kim—cung Chân thần— là cung 6 nhường chỗ cho cung 2, và có lẽ cung phàm ngã của Sao Kim là cung 2. Vì vậy, thông thường khi bạn tìm thấy những thói xấu của sao Kim, chúng liên quan đến tình yêu, sự thu hút, gắn bó, lười biếng và cuộc sống thoải mái. Đó thường là những thói xấu liên quan đến bản chất tình yêu. Nhưng khi bạn bước vào cung 5 của Sao Kim thì đó là một biểu hiện cao hơn. Trong Tâm Lý Học Nội Môn quyển I, trang 65, bạn sẽ thấy một số điều đẹp đẽ liên quan đến cung 5 và nó có phẩm chất của sao Kim nhiều hơn. Sao Kim cai quản các Thái dương Thiên Thần và có liên quan nhiều đến Giới Thiên thần, và do đó đây là những yếu tố của cung 5 khi có sự tham gia của Sao Kim.

  1. God and His Angels now arise and see. Let the mountaintops emerge from out the dense wet mist. Let the sun touch their summits and let them stand in light. Shine forth. Quality...... emergence into form and out of form.
  2. Chúa và các Thiên thần của Ngài giờ thăng lên và thấy. Hãy để những đỉnh núi nổi lên từ màn sương dày đặc. Hãy để mặt trời chạm vào đỉnh của chúng và để chúng đứng trong ánh sáng. Hãy sáng lên. Phẩm chất ...... xuất hiện thành hình tướng và từ hình tướng.

2. God and His Angels now arise and hear. Let a deep murmur rise and let the cry of seeking man enter into their ears. Let man listen. Let man call. Speak loud.
Quality......power to make the Voice of the Silence heard.

8 | P a g e
2. Chúa và các Thiên thần của Ngài giờ thăng lên và lắng nghe. Hãy để tiếng thì thầm sâu thẳm trỗi dậy và hãy để tiếng khóc của con người đang tìm kiếm lọt vào tai họ. Hãy để con người lắng nghe. Hãy để con người gọi. Hãy Nói lớn. Phẩm chất ...... sức mạnh để làm cho Tiếng nói của Sự im lặng được nghe thấy.

Stanza trên thể hiện rằng Chúa tể của cung năm, là ánh sáng rực rỡ nhất trong tất cả các vị Chúa Tể Cung, và Sao Kim mang sự sáng chói cung 5 không bị che khuất. Do vậy, đó là cách sử dụng khác của cung thứ năm thông qua Sao Kim, và nói chung, nó sẽ nâng bạn lên vị trí cao hơn nếu bạn sử dụng nó đúng cách. Sao Hỏa sẽ giam hãm bạn với một hạ trí, và phương diện thấp của sao Thổ cũng sẽ giam hãm bạn với tâm trí thấp, phương diện thấp của sao Thủy cũng thế.