Thần Cây Và Cách Con Người Ứng Sử Với Quỷ Thần

THẦN CÂY LÀ THẬT CÓ, CHẲNG PHẢI MÊ TÍN. CHO NÊN, CHÚNG TA KHÔNG NÊN TUỲ TIỆN CHẶT PHÁ CÂY CỐI HAY HÁI HOA VẶT LÁ, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG CÂY MỌC HOANG NGOÀI ĐƯỜNG.

Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta biết phàm những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn đầu người thì đều có thần cây trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương vào trú ở trong cây nên xưng họ là thần cây. Do họ chẳng có chổ để trú ngụ nên mới phải trú ở trong cây để che mưa đỡ nắng. Những quỷ thần này họ rất thích mùi hương, cho nên những cây có mùi hương như: nguyệt quế, ngọc lan, dạ lý hương....đều có rất nhiều quỷ thần trú ngụ trong đó.

Nay nếu chúng ta muốn đốn hạ cây đi, nói cách khác tức là chiếm đoạt chổ ở của họ, vậy họ có bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng mà khởi lên ác niệm thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn, cuộc sống của bạn theo đó mà chẳng được an ổn. Nếu phước báo của bạn lớn thì họ chẳng có biện pháp chi để xâm hại bạn, tuy nhiên họ rất là nhẫn nại chờ đợi, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ liền đến để quấy phá. Thế nên, Phật dạy chúng ta muốn đốn cây thì 3 ngày trước đó cần phải tế lễ tụng Kinh, nói với họ:

_ " Tôi bất đắc dĩ mới phải đốn hạ cái cây này đi, nay mời quý vị hãy dọn nhà đi nơi khác".

Đây tức là mời họ dọn nhà đi. Đợi 3 ngày sau khi họ đã dọn nhà đi rồi thì lúc đó ta mới được đốn cây, chứ chẳng phải là muốn đốn hạ cây nào thì liền ra tay đốn hạ cây đó. Hoặc không nên tuỳ tiện hái hoa vặt lá, đặc biệt là những cây mọc hoang ngoài đường. Vì sao? Vì bạn khiến cho chúng quỷ thần này chẳng được an ổn, thì đâu có lý nào họ lại để yên cho bạn được an ổn chứ.

Hiện nay mọi người đều chẳng tin những chuyện này, luôn cho là mê tín. Đặc biệt là ngày nay việc khai phá đất nghĩa trang để lấy đất xây nhà, những người này cứ tuỳ tiện mà di dời những phần mộ trong khu nghĩa trang đó, đoạt những khu đất ấy để xây nhà lầu. Nhưng cũng may là những người cư trú trong những căn nhà lầu này phước báo tương đối nhiều, nên nhờ phước báo này mà có thể duy trì được vài năm. Đến khi phước báo hết rồi thì những quỷ thần này sẽ đến phá hoại họ, làm cho thân tâm của những người ở đó chẳng an, khiến cho xã hội theo đó mà động loạn. Khổng lão phu tử dạy chúng ta:

_ " Đối với quỷ thần cần phải tôn kính, nhưng phải lánh xa".

Chúng ta đối với chúng quỷ thần này cần phải thường có tâm tôn kính họ, không nên xem thường mà tuỳ tiện chọc phá họ. Vậy như thế nào là phải lánh xa? Đó là đừng học theo họ thường thường nuôi cái tâm sân hận có thù tất báo này. Phải biết rằng quỷ thần có an ổn hay không, thì đối với sự an định của xã hội có liên quan rất mật thiết. Nếu làm cho những quỷ thần này không thể an ổn, một khi họ làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta, có rất nhiều tai biến vô duyên vô cớ sẽ sanh khởi. Cho nên, chúng ta đối với đạo lý này cần phải hiểu cho rõ ràng, để chính mình trong đời này có thể an an ổn ổn mà sinh sống, mà tu học.

A Di Đà Phật!

_ Tài liệu tham khảo: Pháo ngữ của Pháp Sư Tịnh Không_