Quỷ Thần: Người Sợ Quỷ Ba Phần - Quỷ Sợ Người Bảy Phần

NGƯỜI SỢ QUỶ 3 PHẦN, QUỶ SỢ NGƯỜI ĐẾN 7 PHẦN.

Trên thế gian này không luận là nơi có người ở hay không có người ở cũng đều có quỷ ở đó, số lượng còn nhiều hơn cả dân số loài người. Cho nên, người và quỷ cùng ở chung là sự thật, thế nhưng tuy sống cùng một nơi nhưng lại ở hai chiều không gian khác nhau nên không có ngăn ngại lẫn nhau. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ, tường vách trong nhà của người không thể ngăn ngại được quỷ, họ có thể đi xuyên qua, nhưng với tường vách nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống như vậy với tường vách trong nhà của quỷ chúng ta vẫn có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại. Có rất nhiều quỷ và quỷ thần mỗi ngày đều đi xuyên qua nhà của chúng ta.

Trong thành phố, đô thị, chợ búa, xóm làng đều có quỷ và quỷ thần. Do ban ngày dương khí quá nặng nên họ sẽ tránh né không xuất hiện, vì phàm là quỷ đều sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng đến chiều tối họ sẽ bắt đầu xuất hiện, đại khái là lúc hoàng hôn khi mặt trời lặn thì có rất nhiều quỷ và quỷ thần xuất hiện, tuy nhiên số lượng vẫn không nhiều lắm. Vậy khi nào thì nhiều nhất? Đại khái là khoảng 11 giờ đến 12 giờ khuya ngoài đường có rất đông quỷ và quỷ thần xuất hiện, không khí rất náo nhiệt.

Con người nói thật ra có nhiều khi thường thấy quỷ nhưng chính mình lại chẳng hay chẳng biết. Nếu chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ thì sẽ biết được tự mình đã từng gặp quỷ rồi. Nhiều khi lúc chúng ta ở trong nhà hay ở trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, bất chợt thấy ớn lạnh nổi da gà, lông tóc dựng đứng, đây là hiện tượng gì? Đó là ta đang gặp quỷ, bởi làng sóng của quỷ làm ảnh hưởng đến chúng ta nên mới có cái hiện tượng này xuất hiện. Làn sóng này được các khoa học gia gọi là từ trường. Khi từ trường của ta tiếp xúc với từ trường của quỷ, nếu từ trường của ta mạnh thì họ sẽ chẳng thể quấy nhiễu được ta, còn như từ trường của ta yếu hơn từ trường của quỷ thì sẽ lập tức bị họ quấy nhiễu lấy, khi bị quấy nhiễu thì liền cảm thấy không thoải mái. Quỷ có thể quấy nhiễu chúng ta thì chúng ta cũng có thể quấy nhiễu được họ, đó là khi nào vậy? Đó là khi từ trường của ta quá mạnh, họ liền lập tức tránh xa chúng ta mà không dám đến gần. Tại sao vậy? Vì chính họ khi tiếp xúc với từ trường này của chúng ta họ cũng liền cảm thấy không thoải mái.

Cho nên trong Kinh Đức Phật thường nói: _ "Một người tu hành đến lúc công phu thật sự đắc lực thì trong phạm vi 40 dặm các ác quỷ, ác thần đều tránh né".

Từ đây có thể thấy sức mạnh của từ trường phát ra từ người tu hành đạt được công phu đắc lực có thể khống chế trong phạm vi 40 dặm, tất cả những quỷ và quỷ thần đều phải lùi ra xa khỏi 40 dặm này.

Nếu người tu hành còn gặp quỷ, thì nói một cách khác công phu tu tập của người này còn quá kém, quỷ nhìn thấy chẳng những không kinh sợ mà ngược lại còn hiếp đáp và khinh chê người này. Vì sao? Vì công phu tu hành của bạn là giả chứ không phải thật, chỉ được cái hình dáng bên ngoài biểu diễn tu đạo mà thôi, còn trong tâm vẫn còn đủ đầy tham, sân, si, mạn, thế nên khi quỷ nhìn thấy thì liền khinh chê, sự việc là như vậy.

Nếu so với việc người sợ quỷ thì thành thật mà nói thì quỷ càng sợ người hơn. Không phải chúng ta vẫn thường hay nghe nói: "Người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người đến 7 phần" đó sao? Thế nhưng trên thế gian này lại có rất nhiều người đi sợ quỷ, đây thì rất kỳ lạ, đáng lý quỷ phải sợ người mới đúng, tại sao người lại phải sợ quỷ chứ? Chúng ta phải biết rằng, không luận là ta có tu Đạo hay không nhưng nếu tâm địa của chúng ta ngay thẳng thì quỷ cũng phải nể sợ chúng ta đến 3 phần. Bởi vì quỷ luôn tôn kính người ngay thẳng, người hiền lương nhân từ.

Trong loài quỷ thì có rất nhiều chủng loài khác nhau, quỷ thần mà đến ủng hộ ta thì đó là loại quỷ tốt chuyên đi cứu giúp người. Còn như quỷ thần mà đến quấy phá ta thì đó là loại quỷ hại người. Nếu có người hỏi trong loài quỷ, quỷ thần chuyên đi cứu giúp người nhiều hay là loại quỷ chuyên đi quấy phá người nhiều? Thì chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề này chẳng nằm ở họ mà là ở bản thân chúng ta, nếu chúng ta luôn nói lời tốt, làm việc tốt, giữ tấm lòng tốt thì quỷ thần nhất định sẽ đến ủng hộ và bảo vệ cho ta. Còn nếu chúng ta khởi tâm tà ác, miệng luôn nói lời ác, thân luôn làm việc ác như sát, đạo, dâm thì quỷ thần nhất định sẽ tìm đến chúng ta để gây rắc rối, để làm hại chúng ta. Do đó, lợi hay hại chẳng phải ở đối phương mà là do ở chính mình vậy.

A Di Đà Phật!

_ Pháp sư Tịnh Không_