Truyện Nhân Quả Sáu Cõi

TRUYỆN NHÂN QUẢ SÁU CÕI
(Chỉ ghi chép truyện của chính Đức Phật và các Đại Đệ Tử nổi tiếp trong Phật Pháp)

I- CÕI ĐỊA NGỤC

II- CÕI NGẠ QUỶ

+ Keo kiệt đọa Ngạ Quỉ: ... Có một lần tôn giả Mục-kiền-liên quan sát thế giới ngạ quỷ, thấy có một ngạ quỷ rất đáng thương. Thân nó giống như cây cột cháy, bụng thì to như gò núi, hễ đưa bất cứ thứ gì lên miệng thì thứ ấy lập tức biến thành những cây kim bằng sắt. Đã thế mà còn thường khạc ra lửa khói, tự đốt cháy mặt mày, tóc tai thì cứng như dao kiếm, suốt ngày khóc lóc kêu than, đói khát muốn chết, thế mà một giọt nước cũng không nuốt được, vì hễ đưa nước lên tới miệng thì nước liền biến thành máu, không uống được.

Thấy tình cảnh ngạ quỷ thống khổ như thế, Mục-kiền-liên mới tiến đến trước mặt nó hỏi: (Xem: Quả báo sự keo kiệt)

III- CÕI SÚC SINH

+ Phẩm Cá trăm đầu: Tôi/ Anan và đại chúng không rõ tại sao, bèn hỏi Phật rằng:

- Kính lạy đức Thế Tôn! Ngài gọi con cá này là Ca Tỳ Lê vì lý do gì, xin nói cho chúng con được rõ?

Phật dạy: - Các ông hãy lắng nghe tôi nói nguyên ủy con cá này cho biết: Trước đây, về thời đức Phật Ca Diếp có một người Bà La Môn sinh được cậu con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê; cậu này thông minh tài trí, đối với hàng văn hoa trí thức thời đó; anh ta giỏi nhất. Tuy thế nhưng đối với trí tuệ học vấn của các vị Sa Môn thì anh ta kém đặc. Nguồn: Xem Kinh Hiền Ngu - Phẩm thứ 45

+ Vì tham lam mà bị đọa làm Gà: ... Vì sao đạo nhân nói những lời như vậy? Sa-môn/ Đức Phật đáp:

– Con gà trên bàn ăn kia là cha đời trước của ông. Vì cha ông đời trước tham lam keo kiệt nên sau khi chết thường làm thân gà và bị ông ăn thịt. Còn đứa bé này thuở xưa là la-sát; ông là một người khách buôn đi thuyền ra biển, gặp dòng nước cuốn trôi dạt vào nước la-sát, bị chúng ăn thịt. Trải qua năm trăm đời đều như vậy, sau khi hết thọ thân la-sát thì sanh làm con của ông. Vì tội của ông chưa hết nên nó đến để hại ông. Vợ ông hôm nay chính là mẹ ông đời trước, do tình thương yêu sâu nặng nên nay trở lại làm vợ ông. Ông ngu si không biết nhân duyên đời trước, giết cha mình để nuôi dưỡng oan gia, lấy mẹ làm vợ, năm đường sanh tử luân chuyển mãi không cùng, quanh quẩn trong đó mấy ai biết được. Chỉ có bậc chân nhân đắc đạo mới biết được người chết ở nơi này, sanh ở nơi kia. Còn kẻ ngu không biết, thế không hổ thẹn sao?

Nghe vậy, trưởng giả giật mình hoảng hốt, sợ hãi vô cùng. Đức Phật dùng thần thông khiến cho ông thấy được chuyện đời trước. Trưởng giả liền sám hối lỗi lầm, tri ân đức Phật rồi xin thọ năm giới. Sau khi, nghe đức Phật thuyết pháp, ông chứng quả Tu-đà-hoàn (Nguồn: Kinh Pháp Cú Thí Dụ)

+ Vì tham giữ tài sản bị đọa làm Chó: ... Này Ma Nạp, Ông nên biết, con chó trắng ấy đời trước là cha của Ông, tên là Đồ Đề.

Ma Nạp Oanh Vũ vừa nghe xong tức thì nổi giận gấp bội, cho rằng mình bị xỉ nhục, liền vu khống đức Phật, hủy báng đức Phật, rồi nói:

- Cha tôi thực hành bố thí lớn lao cho người nghèo khổ, cúng tế vĩ đại, sau khi chết nhất định sanh lên cõi Trời Phạm Thiên, không thể tin được rằng cha tôi phải đọa vào loài chó hạ tiện; Ông đã phỉ nhục tôi, Ông là người nói bậy không bằng chứng, không thể nào tin được.

Đức Phật bảo:

- Cha Ông do bởi tăng thượng mạn nên vào loài chó... (Nguồn: Con Chó trắng - Trung A Hàm, quyển 3, Kinh Anh Vũ, trang 73)

+ Một lời ác khẩu - Quả báo dọa làm Khỉ 500 kiếp: ... Lúc ấy xung quanh đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp:

– Thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước, thời đức Như Lai Ca-diếp còn tại thế. Lúc đó có một vị Tỳ-kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị Tỳ-kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ, vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị Tỳ-kheo kia giống hệt như con khỉ. Nhưng sau đó thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị Tỳ-kheo mà mình đã chế nhạo. Vị Tỳ-kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ, tuy nhiên nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A-la-hán một cách mau chóng. (Nguồn: Lời ác bị đọa làm khỉ)

IV- CÕI NGƯỜI

V- CÕI A TU LA

VI- CÕI TRỜI

Nguồn chính tham khảo: Những truyện đương thời Đức Phật