Hướng dẫn Tìm Thầy Xem Số Mệnh Và Chỉ Dẫn Cách Tu Cải Tin Cậy - Tránh Mê Tín Dị Đoan Tiền Mất Tật Mang

HƯỚNG DẪN TÌM THẦY XEM SỐ MỆNH
VÀ CHỈ DẪN CÁCH TU CẢI MỆNH - TRÁNH MÊ TÍN DỊ ĐOAN TIỀN MẤT TẬT MANG
(Kết quả dự đoán số mệnh đúng là tiền đề cho các chỉ dẫn cải mệnh đúng)

A- LÁ SỐ SINH MỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH 

I- Lá số sinh mệnh - Nguồn gốc của vạn sự: 

1- Các loại lá số sinh mệnh: Khoa học công truyền hiện đại biết nhiều về hình tướng bên ngoài, hay khía cạnh vật chất, và bản chất điện của nó. Khoa học bí truyền biết nhiều về bản chất của các năng lượng và những tính chất chủ quan vốn nhuốm màu và quy định hình tướng. Hiện nay, nhân loại từ giống dân thứ tư, đã khởi đầu có bước tiến hóa vượt bậc, bước đầu hình thành giống dân chính thứ năm: Phát triển trí tuệ ( Phàm ngã làm chủ hạ trí và khả năng hợp nhất tam thể dần dần dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của Linh hồn đến lão bộ ), làm cho con người có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều hiện nay. MONG RẰNG BẠN VÀ TÔI CÙNG TIẾN BƯỚC ĐỂ ĐƯỢC LÀM NHỮNG THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA GIỐNG DÂN THỨ NĂM, CAO HƠN NỮA THÌ VƯỢT THOÁT LUÂN HỒI SINH TỬ, LÀM BẬC LA HÁN - CHÂN SƯ - BỒ TÁT VÀ HƠN NỮA.

2- Dự đoán số mệnh theo công truyền: Phàm nhân hướng ngoại, thuần vật chất ( Cung 1 => Cung 7 )

+ Căn cứ vào năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người, dựa trên quy luật thời gian tuần hoàn mà người ta lập được Lá số Sinh Mệnh một người bằng nhiều phương pháp khác nhau, có chung một mục đích và làm cơ sở để Dự đoán Vận Mệnh mọi mặt cho một người từ khi sinh ra đến khi mất đi. Ngoài ra, người ta cũng nắm bắt các phương pháp cải sửa số mệnh bằng việc điều chỉnh các quy luật tự nhiên tác động vào con người:

a- Đông phương: Dựa trên quy luật Âm Dương - Ngũ Hành, chu kỳ mặt Trăng, mặt Trời ... người ta có các phương pháp lập Lá số và dự đoán Vận Mệnh gồm:

+ Theo Lá số Tử vi ( Dùng Âm lịch - Chu kỳ mặt Trăng đoán Mệnh ): Ví dụ về lập lá số Tử vi

+ Lá số Tứ trụ ( Chu kỳ mặt trời đoán Mệnh - Theo Tiết khí, Đông Trí đổi Năm_ TVH 48 ): Ví dụ về lập lá số Tứ trụ

* So sánh dự đoán số mệnh giữa Tử vi và Tứ trụ: Xem Tử vi, dự đoán chi tiết Vận mệnh rõ hơn tứ trụ, nhưng dự đoán Vận thế tổng thể Cát Hung của Vận Mệnh thì kém hơn tứ trụ.

Và các phương pháp khác: Tướng mạo; Phong thủy; Quẻ dịch ....

b- Tây Phương: Khoa chiêm tinh học mới thực ra là hiện thân của năm khoa học (CTHNM 58):

  1. Khoa học về các Cung.
  2. Khoa học Giải Thích Huyền Bí vốn được tiến hành qua
  3. Khoa học về các Tam Giác.
  4. Khoa học về các Trung Tâm Lực.
  5. Khoa học về Vận Mệnh.

+ Lá số Chiêm tinh: Ví dụ về lập Lá số Chiêm Tinh

 * Chiêm tinh học ngoại môn: Dự đoán số mệnh cho con người hoạt động hướng thuần vật chất, tương tự như dự đoán số mệnh theo tử vi hay Tứ trụ.

 * Chiêm tinh học nội môn: Dự đoán mục đích của Linh Hồn trong kiếp sống này, làm cơ sở định hướng để Phàm nhân phát triển, nhận biết và hợp nhất với Linh Hồn - Đại diện cho tính thuần Bác Ái và Bao gồm (Xóa bỏ cái Tôi, chỉ còn cái Ta cao siêu mà tất cả các Linh hồn đồng hưởng như nhau mọi thức tốt đẹp không thể mô tả bằng lời ).

+ Và các phương pháp khác: Tiên tri; Tướng mạo;  ..v.v...

3- Dự đoán số mệnh theo bí truyền: Phàm nhân Hướng nội - Đi ngược vào trong tâm thức ( Cung 7 => Cung 1 )

+ Lá số sinh mệnh ( Lá số chiêm tinh ): Công truyền và bí truyền có cùng nguyên tắc tạo lập lá số, do đó Chiêm tinh học công truyền và bí truyền dùng chung một Lá số để dự đoán số mệnh.

+ Điểm khác nhau giữa dự đoán số mệnh theo khoa học công truyền và bí truyền ở chỗ: Công truyền thì phàm nhân tiến hóa thuần vật chất, như nhân loại hiện nay, sinh ra để nhận lãnh quả báo và rồi lại tạo nghiệp => Do đó phải trong vòng luân hồi sinh tử; Còn khoa Bí truyền thì hướng phàm nhân tiến hóa thăng thượng/ Tâm linh, tức xác định MỤC ĐÍCH CỦA LINH HỒN trong kiếp sống này và định hướng tứ hạ thể hợp nhất với Linh hồn, siêu vượt Luân hồi sinh tử.

II- Các Chuyên mục trong Dự đoán Vận Mệnh theo Lá số Tử vi - Tứ trụ - Chiêm tinh - Quẻ dịch: Về nguyên tắc, người " Thầy " có thể dự đoán chính xác từ 50 % - 70 % mức Cát - Hung, sâu hơn là Cát - Hung chi tiết đến từng Lĩnh vực, vụ việc, từng người, bộ phận cơ thể hay Hệ thống trong cơ thể ......, các nội dung dự đoán chủ yếu gồm:

+ Chi tiết các chuyên mục Tư vấn - Hỏi đáp của chúng tôi: Mời xem tại đây

B- CHỈ DẪN CẦN SUY NGẪM TRƯỚC KHI ĐI XEM SỐ MỆNH

"Thánh nhân làm ra Kinh Dịch, là muốn cho người xu cát tỵ hung. Ai chưa bói mà không biết ấy là tại số. Có bói mà Thần chẳng cho biết, ấy cũng là tại số. Đã bói rồi, mà thần đã nói rồi, biết rõ ràng mà cố phạm, thì không thể đổ trút cho số hết. Ấy là Mạng!_Trích: Tăng San Bốc Dịch"

I- Những điều cần suy ngẫm trước khi xem số, phong thủy, tử vi ...

1- Trái đất với đời sống nhân loại: Qúy vị cần biết rằng, chúng ta đang sống trên trái đất này, được xem là Hành Tinh không thánh thiện. Bản thân Trái đất trong Thái dương hệ này mang bản chất Âm nhiều Dương ít (Xấu nhiều Tốt ít), cho lên người sống trên quả đất này luôn bị đồng hóa với bản chất không thánh thiện của nó, theo đó, đa số chúng ta đang sống hướng ngoại - Thuần vật chất, bị thôi thúc tìm cầu mọi thứ ở bên ngoài để thỏa mãn cho cái Tôi, ai ai cũng vậy, mỗi ngày làm trầm trọng hơn cái bản chất Không Thánh Thiện của trái đất này, làm mất cân bằng sinh thái, dẫn đến THIÊN NHIÊN VỚI BẢN CHẤT LUÔN LUÔN HƯỚNG VỀ SỰ CÂN BẰNG TUYỆT ĐỐI MỌI MẶT, đã tạo ra các thảm họa thiên tai, chiến tranh, làm cho nhân loại, mỗi quốc gia, dòng tộc, gia đình và mỗi cá nhân do cộng nghiệp, phải nhận lãnh ác báo liên miên để trả Nghiệp họ đã tạo. Đây là điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khoảng 2.600 năm trước đã chỉ cho chúng ta biết quy luật của vũ trụ, Nhân nào Quả đấy chẳng sai.

2- Chuẩn bị tư tưởng trước khi mời Thầy: Hàng ngày bạn vẫn nghe dự báo thời tiết, đặc biệt khi có cơn bão xa thì toàn dân lắng nghe để có phương án phòng bị để tránh hoặc hạn chế tối đa mất mát tài sản, nặng thì mất người. Có một điều chắc chắn là không ai có thể thay đổi hướng đi của bão hoặc làm cho nó nhẹ đi hay mạnh lên, mà chỉ có thể ở tư thế sẵn sàng đón tiếp khi bão đến, với sự chuẩn bị kỹ càng nhất có thể. Xem số cũng vậy, bạn gieo nhân nào thì gặt quả đó, đó là Luật bất di bất dịch, chính Đức Phật cũng nói rằng không thể can thiệp sửa đổi hay diệt trừ nghiệp chướng cho bất cứ ai. Dựa vào Lá số sinh mệnh mà người ta có thể dự đoán được, kiếp sống này, thời gian nào bạn thuận lợi hay khó khăn về việc gì, bận tật tai họa thế nào, đó hoàn toàn là việc bạn nhận Quả Báo theo Luật Nhân Quả mà ra, tức Quả báo được trả cho người tạo Nhân thông qua quy luật thời gian, vì thế mà vị "Thầy xem số" mới đoán được cho bạn, nó là môn khoa học chứ không phải mê tín, nhưng nó rất rất khó học, cho lên để trở thành vị Thầy giỏi trên đời chẳng có mấy ai, ví như trăm người tự xưng là Thầy thì không biết có được vài người Thầy giỏi thật không nữa.

3- Mục đích đi xem: Việc xem số mệnh hoặc phong thủy, chu dịch (Xem Quẻ) ..v.v.. để dự đoán trước Cát - Hung, Họa phúc thời gian tới thế nào - Hiển nhiên rồi, để từ kết quả dự đoán đó ta có phương án đối phó kịp thời, phù hợp với quy luật vũ trụ là ứng dụng cải tạo mệnh vận giúp mỗi người có được cuộc sống tốt đẹp hơn là nhu cầu chính đáng.

Thông thường, khi hoạn nạn đến rồi thì họ mới đi xem số, phong thủy ..v.v.. để tìm nguyên nhân. Nhưng thường thì chẳng có cách gì thay đổi nó được cả, bởi bạn chỉ có thể sửa đổi được hạn nếu bạn đã Tu Tâm Dưỡng Tính từ nhiều năm trước khi có hạn mà thôi.

4- Vận mệnh của một người: Luật Nhân Quả bản thân nó là luật siêu nhiên, con người hay đến Đức Phật, bậc toàn giác, cũng không thể can thiệp để thay đổi nhân quả. Bản thân Luật hoạt động trên nguyên tắc không có sự phân biệt yêu nghét, nó rất quân bình với tất cả mọi người, mọi vật. Chỉ là Ta gieo nhân nào thì gặp quả đấy, với kiếp sống này, bạn chỉ chờ khi thời gian ngày giờ tới, hội đủ nhân duyên thì bạn vẫn phải nhận lãnh quả báo, dù quả báo là Cát hay Hung, cho dù bạn có tin hay không tin về số mệnh, cũng như bạn có đi xem ( về không sửa mệnh) hay không đi xem số mệnh, việc Quả báo đến bạn vẫn buộc phải phải nhận lãnh, nó công bằng với bất cứ ai cũng vậy, chẳng thể nào trốn tránh được. Xin trích dẫn câu nói là một trong ba chân lý của Linh hồn như sau:

"Mỗi người đều là người đặt luật lệ cho chính mình một cách tuyệt đối, vừa là người ban phước sự vinh quang hay sự tối tăm cho mình, vừa là người cầm vận mạng của mình, thưởng phạt cho mình"

Tham khảo: Bốn điều mà đến Đức Phật cũng không thể làm

5- Kết quả dự đoán: Bản chất Sống mang thân người là khổ, đây là bản chất của sự sống trên Cõi Dục Giới này mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nhưng nếu xét với mục đích của cuộc sống luân hồi thì nó rất tuyệt diệu, đó là nơi con người phát triển trí tuệ để tiến hóa, để hiểu biết về Vô minh - Nguồn gốc của Luân hồi và tiến tới xóa bỏ vô minh và từng bước thoát khỏi Luần hồi sinh tử. Như thế kết quả xem số rất thường là xấu nhiều tốt ít, thậm trí rất sấu. Ví như được dự đoán có thể bạn sẽ sắp bị bệnh hay gặp hoạn nạn, có thể tàn tật, mất người, bị tán tài mất của hay phá sản, bị mất chức, tù tội, sắp ly hôn ..v..v... Cũng cần nhấn mạnh rằng, các quí thầy thường ít nói với bạn về nhiều thứ Cát tường bạn đang sở hữu như sự khỏe mạnh, chăm chỉ, tay nghề giỏi, sống hiếu thảo, nhân từ, nghĩa khí lại thông minh, khôn ngoan, trí tuệ, con cái khỏe mạnh ngoan hiền, hiếu thảo, lại có bố mẹ hiền lương, chịu khó, gia đình dòng tộc có văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo ... Những thứ tốt đẹp bạn đang có này rất cần được nhắc đến và đề cao nó để cuộc sống nhiều niềm vui hạnh phúc hơn.

Đi xem số vẫn vậy, trước khi đi xem thì rất hăm hở và hy vọng có được kết quả dự đoán TỐT NHIỀU XẤU ÍT, nhưng đa phần lại chỉ nhận được thông tin nó trái ngược với mong muốn của bạn và thường sự thật này luôn làm đa số mọi người thất vọng, buồn chán rồi sinh ra lo âu và sợ hãi. Đó đa phần là do bạn Mê tín quá hóa dại dột mà quên mất bao nhiêu thứ tốt đẹp mình đang có, rất cần được trưởng dưỡng các thứ nó lên làm động lực sống. Thật đáng tiếc là thay vì phải phát huy cái tốt, kiềm chế hóa giải cái xấu thì tâm trí bạn bị cứ bị trói buộc và chỉ quanh quẩn nghĩ đến vài điều dự đoán xấu ác sắp đến này, nhiều khi như ma làm vậy, mặc cho độ chính xác của dự đoán thì không ai giám đảm bảo chắc chắn sẽ sảy ra, thường thì nó cũng chỉ phản ánh là xu hướng có thể sẽ sảy ra, hoặc nếu thật sự có sảy ra thì mức nặng hay nhẹ rất phụ thuộc vào Tâm trạng của bạn tại thời điểm sảy ra hung họa, mức nặng nhẹ theo tâm đó mà tăng giảm. Thế mà bạn cứ vội cho mấy dự đoán đó là thật sẽ sảy ra và rồi ôm lấy buồn khổ, chán nản ... mất lòng tin vào cuộc sống, điều đó nó chẳng ích lợi gì, chỉ làm bạn khổ đau thêm mà thôi.

Hoạn nạn theo số mệnh với mỗi người tuy có thể là sự thật mà ai ai cũng có về một vài lĩnh vực nào đó trong đời và họ bị buộc phải nhận lãnh mà chẳng thể đổi thay nếu họ không tu hành cải mệnh, do bởi Luật Nhân Quả rất công bình, mình làm giờ mình chịu phải nhận lãnh kết quả dù tốt hay xấu sảy đến. Tuy nhiên, cách ứng sử DUY NHẤT LÀ BÌNH TĨNH SÁNG SUỐT ĐÓN NHẬN MỌI THỨ CÓ THỂ SẼ SẢY ĐẾN VỚI MÌNH, VỚI HẠNH VUI VẺ ĐÓN NHẬN VÀ HOÀN TOÀN LOẠI BỎ SỰ BUỒN GIẦU, LO LẮNG SỢ HÃI RA KHỎI TÂM TRÍ VÌ NÓ KHÔNG THỂ LÀM THAY ĐỔI SỰ THẬT SẼ SẢY ĐẾN, MÀ CHỈ TỔ LÀM NÓ NẶNG THÊM MÀ THÔI. ĐÂY LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ NHẬN QUẢ BÁO NHẸ NHẤT, VƯỢT QUA HẠN NHANH NHẤT.

6- Đánh giá đúng mình - Có ý chí quyết tâm cải mệnh: Mấu chốt quyết định ở đây là nếu bạn đi xem và nhận được kết quả sự đoán số mệnh có vài điểm nào đó có xu hướng là xấu, rất sấu đi nữa ... thậm trí chẳng sống được bao lâu nữa, thì khả năng của bạn đối mặt với kết quả xem số này nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm và nghị lực của bạn để làm chủ số mệnh cho kiếp này, đó là chỉ bằng cách duy nhất, chắc chắn có hiệu quả, đó là: Bạn phải sẵn sàng CẢI SỬA SỐ MỆNH = TU TÂM DƯỠNG TÍNH, sẵn sàng thay đổi tâm tính và sống tốt đời đẹp đạo, mình vì mọi người và hướng về Tâm linh như Đức Phật dậy, nhằm hóa giải để giảm nhẹ hoặc tránh được nhiều hoạn nạn có thể sảy đến trong kiếp sống này.

Vậy, trước khi muốn đi xem số mệnh, bạn phải LƯỢNG SỨC MÌNH, hãy bình tâm tự đánh giá đúng về ý trí, nghị lực của mình khi đối diện với những dự đoán rất không cát tường nếu có, và thường thì luôn có vài điều xấu ác hung họa sắp đến bên cạnh nhiều điều cát tường bạn đang có. Khi đó, khả năng bạn có thể bình tâm và an nhiên tự tại sẵn sàng đón nhận những dự đoán này và sẵn sàng Tu hành Cải sửa số mệnh của mình để thay đổi, hóa giải các hung họa sắp sảy đến thì hãy quyết định đi xem. Bằng không, thà cứ sống vô tư, vui vẻ, yêu đời... như người không tin có số mệnh thì vẫn hơn, bởi cái gì đến nó vẫn sẽ đến, nhưng vì bạn không đi xem số nên không có sự thấp thỏm lo lắng, buồn giầu, sợ hãi... lên chắc chắn không làm gia tăng sự trầm trọng hơn vấn đề sẽ sảy đến với bạn. Như thế, sự hữu ích của việc xem số hoàn toàn thuộc về chính bạn, theo đó xem cũng tốt và không xem nhiều khi càng lại càng tốt đẹp hơn.

Tham khảo: Tu đúng cách sẽ chuyển nghiệp, giảm nhẹ hoặc thoát khỏi quả báo là chắc chắn.

7- Lĩnh vực xem số mệnh sẽ có lợi ích: Dịch học nếu không mang lại lợi ích chân thật cho con người thì tự nó không thể tồn tại hàng ngàn năm được. Theo đó, có nhiều lĩnh vực nếu nắm bắt được Thiên cơ thì vô cùng hữu ích. Ví như là việc xem số mệnh với mục đích lựa chọn nghề nghiệp, hay những việc mà nếu xem thấy hậu quả không hay thì có thể không làm, không đầu tư ... thì lên xem trước khi quyết định, thường thì nó là thông tin hữu ích để tham khảo, bởi nó không mang lại hậu quả gì nhiều. Không như những dự đoán tai họa hoạn nạn nặng lề sắp đến mang lại sự lo âu, sợ sệt, buồn nản ... sẽ làm bạn mất hết nhuệ khí, tâm trí rối loạn, chỉ hại bất cập lợi đối với đa số người vì họ không tin nhân quả nghiệp báo, không có ý chí cải mệnh mà thôi, đặc biệt với người sống thuần tình cảm và vật chất.

Xem số mệnh đặc biệt hữu ích với những người muốn Tu hành cải mệnh chân thật, tức là họ tin sâu nhân quả, không chấp trước và sẵn sàng thay đổi hoàn toàn nhân cách bản thân, luôn sống hòa hợp, cân bằng lợi mình và lợi người, cao hơn thì buông xả vạn sự để sống mình vì mọi người, xem đó là mục tiêu cuộc đời. Vì việc xem Lá số số mệnh có thể tìm ra các năng khiếu, điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc chế hay hóa giải, giúp tìm ra con đường cải mệnh thuận lợi nhất, tức ít trở ngại nhất, theo đó tiến hóa nhanh nhất trên đường đạo.

7.1- Người không tin số mệnh: Như vậy cũng tốt, nó sẽ tạo ra cho bạn lòng tin vào ý trí, nghị lực và quyết tâm của bạn. Bạn không tin và vì thế không xem số, nó phần nào tương tự như bạn không nghe được hay không muốn nghe về dự báo thời tiết mà thôi, vì vậy dù cuộc sống có gặt hái thành công hay hoạn nạn, buồn thảm ..v.v.. bất trợt ập đến, bạn kiên cường chống chọi và thường bạn phải mỉm cười với bất cứ thứ gì sảy đến cho quý bạn, dù đó là niềm vui tột cùng hay tai họa thế nào đi chăng nữa. Điểm này còn tốt hơn nhiều với trường hợp người tin vào số mệnh, đi xem thiên cơ và nếu gặp dự đoán xấu, thì về nhà lo sợ, buồn thảm, mất ý trí nghị lực vương lên, như thế chỉ làm tăng thêm và đẩy nhanh khổ đau, bệnh nạn sớm tới với người đó hơn mà thôi.

7.2- Bạn là người tin vào số mệnh: Bạn cần tự đánh giá đúng bản thân, xác nhận mình thuộc nhóm người nào sau đây để có quyết định trước khi đi xem thiên cơ/ Vận Mệnh.

a- Người có khả năng cải mệnh: Bạn là người có ý chí, nghị lực và quyết tâm hướng thiện, sẵn sàng đương đầu với mọi việc sẽ sảy đến với mình, có mong muốn hiểu biết Luật Nhân Quả và sẵn sàng từ bỏ nhiều thú vui trần tục, yêu thích làm việc lành, tránh việc tranh giành, giận dữ ..v.v.., quyết Tu Tâm Dưỡng Tính để thay đổi số mệnh, cho dù bạn nhận được dự đoán về số mệnh của mình thật rất xấu như làm ăn thất thoát, hoạn nạn liên miên ..v.v.. hay xấu tột cùng như mất người thân, thậm chí bạn thân bạn không sống thọ, ngày hết số đang đến rất gần ..v.v.. bạn vẫn quyết không đầu hàng số mệnh, chỉ cần bạn còn giữ được hơi thở ngày nào, bạn sẽ quyết tâm sửa Mệnh ngày đó, cho dù thiên hạ chê bai, phản đối, thậm chí xa lánh, chửi rủa ..v.v.. thì cũng không thể cản bước của bạn trên con đường tư tâm dưỡng tính để cải tạo vận mệnh => Bạn lên đi xem, Phật Pháp nhiệm mầu, cho dù kiếp này không thay đổi được nhiều, nhưng nhiều kiếp sau bạn thật sự hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí thoát khỏi luân hồi sinh tử nếu bạn quyết chí mạnh mẽ. THÂN XÁC NÀY LÀ GIẢ, KHÔNG PHẢI THẬT, TIẾC GÌ PHẢI KHÔNG BẠN.

b- Người không có khả năng cải mệnh: Ngược lại với người có khả năng cải mệnh, quý bạn hãy đọc kỹ dòng mô tả bên trên, nếu bạn không có được các tố chất như vậy, tôi khuyên bạn không nên đi xem, bởi sự lo âu, sợ hãi, buồn nản ..v.v.. chỉ làm tăng thêm mức Hung nộ và đẩy nhanh thời gian bạn phải nhận Quả báo xấu đó, thậm trí vì lo sợ mà nó còn kéo dài thời gian phát tác hơn mà thôi. Nhưng nếu bạn là người giám làm giám chịu, tức không vì nhận được kết quả dự đoán Hung nhiều Cát ít, thậm chí Hung ngoài sức tượng tượng của bạn, Bạn vẫn chấp nhận sự thật nếu nó ra, và cho dù không quyết tâm cao độ để cải mệnh, thì bạn vẫn giữ được thái độ vui vẻ, sẵn sàng đón nhân nó mà không vì các dự đoán này mà lo sợ, buồn thản, mất ý chí, nghị lực, bởi bạn xác định được rằng, bạn giữ các rung động thấp trong đầu như: Lo âu, hoang mang, sợ hãi, mất nhuệ khí, ý chí ..v.v.. chẳng ích gì, và bạn có khả năng dùng ý chí mạnh mẽ của mình để khắc chế, chiến thắng được các rung động thấp, thay thế bằng cao rung động cao như không hề để giảm ý chí, nghị lực trong công việc hàng ngày, vun bồi các đức tính tự tin, vui vẻ, điềm tĩnh, giúp người, giúp đời sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn các rung động thấp trong đầu ( Có nghĩa là bạn không được nghĩ đến các rung động thấp đó, và nếu nó đến, hãy dùng ý chí sua đuổi nó đi ngay )

II- Thực hiện tìm thầy dự đoán số mệnh và tương lai muôn vật, muôn việc.

1- Chỉ dẫn xin kết quả dự đoán:

a- Hiệu ứng Forer: Năm 1948, nhà tâm lý học Bertram Forer đã chế tác ra đoạn văn mẫu DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH CỦA BẠN “ Bạn có một nhu cầu to lớn là được người khác yêu thích và ngưỡng mộ mình. Bạn có một xu hướng chỉ trích bản thân. Bạn có một phần lớn năng lực chưa dùng tới, bạn chưa tận dụng nó biến thành lợi thế cho mình. Mặc dù bạn có vài điểm yếu về cá tính, bạn nhìn chung có thể bù đắp phần khuyết ấy. Sự điều chỉnh sinh lý (sexual adjustment) của bản thân gây cho bạn một số rắc rối. Tuy bề ngoài là một người kỷ luật và tự chủ, nhưng thực chất bên trong bạn thường hay lo lắng và bất an. Có những lúc bạn có những nghi ngờ nghiêm túc về chuyện liệu bạn có đưa ra quyết định đúng đắn hay hoàn thành một điều phải lẽ. Bạn thích có một lượng thay đổi và đa dạng nhất định và trở nên bất mãn khi bị vây hãm trong những giới hạn và hạn chế. Bạn tự hào về chính mình như là một người tư duy độc lập và không chấp nhận ý kiến của người khác mà không có các bằng chứng thỏa mãn. Bạn thấy rằng thật dại dột khi quá thành thật đến nỗi bộc lộ bản thân cho người khác thấy. Có những lúc bạn hướng ngoại, niềm nở, và dễ gần; cũng có lúc bạn lại hướng nội, thận trọng, và dè dặt. Một số nguyện vọng của bạn có xu hướng phi thực tế. Sự an toàn là một trong những mục tiêu chính trong đời bạn.”  Quả là nó đúng với hầu hết mọi người.

b- Loại bỏ hiệu ứng Forer để có được thông tin dự đoán chính xác: Bạn biết điểm yếu của mình về Tâm lý học, mô tả cá tính là điều cần thiết, nhưng cần tránh những cụm từ chung chung. Hãy nhấn mạnh vào những vấn đề có thể kiểm chứng, đặc biệt là những việc đã qua sẽ đánh giá được trình độ thầy như: năm nào tôi có người yêu chính thức, năm nào cưới chồng, năm nào kinh doanh phát đạt, năm nào thua lỗ, thành lập Công ty, năm nào bị phá sản, năm nào lên chức, năm nào tai nạn có thương tật nặng hay bệnh thập tử nhất sinh  ..v..v.. thậm trí tháng nào sảy ra sự việc. Những điều này không thể nói dựa, người thầy càng uyên thâm càng nói chính xác về thời gian năm - mùa - tháng hay bạn hay người nào trong gia đình gặp hạn năm đó.

2- Cung cấp thông tin cho Thầy nên ở mức tối thiểu nhất: Cung cấp thông tin cho thầy là một nghệ thuật, hãy đề cao phạm vi thông tin mà bạn cung cấp cho quí Thầy để có thể tìm được vị Thầy giỏi giang giúp bạn.

a- Thông tin xem Vận mệnh: Chỉ cung cấp ngày tháng năm và giờ sinh của người muốn xem hoặc từng thành viên trong gia đình, nơi sinh ( Trạm y tế nơi sinh ), hiện đang sống ở đâu (Thay đổi so với nơi sinh, thời gian di cư, tính ổn định tại nơi ở mới, bạn có Tu hành theo pháp môn nào không. Vị Thầy giỏi là người chỉ cần thông tin như thế là đủ để có thể DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG VẬN MỆNH CỦA BẠN từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Không nên kể nể về tình trạng hiện tại của bạn, vì như thế thì cần gì đi xem, bởi chính bạn đã giúp quí Thầy có dự đoán chính xác vận mệnh của bạn trong hiện tại, do đó rễ bị nội suy ra tương lai gần mà bạn thường cảm thấy đúng - Kết quả dự đoán này không phản ánh đúng trình độ Vị Thầy giỏi thật sự:

+ Trường hợp Thầy muốn xác minh ngày giờ sinh: Thường thì người thầy cần xác minh giờ ngày tháng năm sinh thể hiện trên Lá số của người xem đúng hay sai, bằng cách thầy sẽ xem kỹ lá số và đưa ra dự đoán về thời gian đã sảy ra việc Cát - Hung trong quá khứ của người đó. Trường hợp này, người nghe chỉ việc lắng nghe và xác nhận sự thật là dự đoán đó đúng hay không đúng, nếu câu dự đoán của người thầy chưa đủ rõ, thì hỏi cho rõ thầy dự đoán Cát Hung cho rõ ràng, kỹ hơn thì họa phúc rơi vào người nào, lĩnh vực gì thì mới người xem mới xác nhận dự đoán của thầy đúng sai. Hạn chế nói ra những gì đã sảy ra khi thầy chưa đoán trúng. Theo đó, nếu người thầy đoán đúng chính xác theo từng năm có sảy ra các biến cố lớn (Cát - Hung) trong quá khứ => Thầy sẽ kết luận Lá số có đúng ngày giờ hay không, từ đó quyết định có nên xem tiếp hay không. Bởi nếu đoán không đúng thì có hai trường hợp (i)- Thầy không đủ năng lực - Truyện bình thường; (ii)- Giờ, ngày tháng năm sinh không chính xác, do đó là Mệnh người khác, không phải của bạn, cũng lên kết thúc việc xem số mệnh ở đây.

+ Trường hợp dự đoán tương lai: Người xem cần dự đoán tương lai trong vài năm tới hoặc hết cuộc đời. Thường thì người xem có muôn việc để hỏi, ngược lại người thầy cũng chỉ giỏi dự đoán giới hạn một số lĩnh vực nhất định trong từng bộ môn dự đoán thiên cơ mà thôi. Do vậy, người xem có thể không thỏa mãn với dự đoán của thầy cũng là bình thường. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là người xem cần đặt câu hỏi cho rõ việc cần hỏi, trên cơ sở chỉ cung cấp thông tin như trên đã gợi ý, người thầy giỏi sẽ không dò hỏi thêm, người xem khôn ngoan cũng không cung cấp thêm thông tin sự việc đang diễn ra liên quan đến cấu hỏi. Việc dự đoán để trả lời thỏa đáng câu hỏi của người xem nó phụ thuộc vào cấp bậc người thầy.

b- Thông tin xem phong thủy: Các thông tin về lô đất, giờ, ngày tháng năm sinh của người chủ xây dựng (Thường là Nam giới chủ nhà ) và của cả nhà (Những người ở trong ngôi nhà), thiết kế xây dựng, ngày tháng năm khởi công, hoàn thành, các thủ tục tâm linh đã làm quá trình xây dựng và vào ở.

c- Thông tin xem các phương pháp khác: Tùy từng loại hình mà ta cung cấp thông tin, nhưng lên tránh những thông tin mà do ta cung cấp để thầy nói dựa vào đó, làm cho kết quả dự đoán không phải do năng lực người thầy hoàn toàn.

3- Phân loại trình độ thầy: Theo kinh nghiệm hơn 25 năm nghiên cứu huyền học, tôi mô tả chỉ dẫn giúp quí vị đánh giá tương đối về khả năng dự đoán của người thầy đối với thiên cơ của quí vị tham khảo (Gồm dự đoán theo Tứ trụ - Tử vi - Chiêm tinh học hay Xem Phong thủy, Quẻ dịch .v..v..,). Gồm 3 nhóm năng lực, đại thể ta hiểu đơn giản các Thầy đã tốt nghiệp cấp 3 hay Đại học hay đã ở mức chuyên gia ví như Giáo sư - Tiến sỹ. Nói chung, tỷ lệ dự đoán đúng thường trên dưới 50%, nếu kết hợp nhiều bộ môn để dự đoán một vấn đề, Hạng chuyên gia có thể mức dự đoán đúng trên dưới 70%, thậm trí với người hợp nhân khí, chưa tiến hóa cao, mức dự đoán chính xác đôi khi đến kinh ngạc:

* Nhóm Học làm Thầy: Những người học qua lớp sơ cấp và có thời gian nghiên cứu dưới ba năm thường chỉ là đang HỌC LÀM THẦY, họ rất cần khiêm nhường để học hỏi liên tục nâng cao trình độ.

+ Nhóm 1 - Thầy Trung cấp - Hạng Phổ thông: Người thầy căn cứ vào thông tin do gia chủ cung cấp như trên, Thầy xem và đưa ra kết quả dự đoán chung chung về Cát - Hung / Tốt - Xấu đối với gia đình, bản thân người được xem và xác định khoảng thời gian sảy ra tính theo phạm vi không quá 3 năm, cũng có thể dự đoán nhiều khoảng thời gian cách nhau có thể sảy ra một việc Cát Hung. Người thầy nhóm này thường rễ tìm, bởi mục đích của họ là lấy thực tế để củng cố kiến thức, chúng ta cũng cần tôn trọng họ, miễn là họ nhiệt tình và không đề cao Phí nhận được mỗi khi xem, bởi người thầy nào trước khi giỏi đều phải qua bước này cả.

+ Nhóm 2 - Thầy Trung cao - Hạng Chuyên viên: Dự đoán như nhóm 1, nhưng mức dự đoán người, việc cụ thể hơn, phạm vi người nhà ảnh hưởng hẹp hơn, hoặc phạm vi công việc thay vì nghành nghề, chỉ rõ lĩnh vực, hay từng hệ thống trong cơ thể người ..v.v.., với việc xác định thời gian sảy ra Cát - Hung không quá 2 năm, có thể xác định mùa nào trong các năm đó sẽ sảy ra Cát Hung cho một vụ việc, không đưa ra nhiều khoảng thời gian khác nhau cho một việc. Người thầy nhóm này thường không khó tìm, bởi mục đích của họ là lấy thực tế để củng cố, nâng cao kiến thức do ứng dụng thực tế thụ nhận được lý lẽ trong kinh điển, nhưng người này thường đã hiểu về Nhân Quả, do đó có sự phân loại người xem, không phải ai hỏi họ cũng đáp ứng cả, và họ cũng thường đề nghị mức phí tương đương với trình độ.

+ Nhóm 3 - Thầy Cao cấp - Hạng Chuyên gia: Trình độ dự đoán như Thầy nhóm 2, nhưng xác định rõ đến từng người trong gia đình chịu Cát Hung, hay từng bộ phận trong hệ thống cơ thể người bị ảnh hưởng, từng nghề nghiệp cụ thể ...v.v... Đặc biệt, họ thu hẹp thời gian xác định sẽ sảy ra Cát - Hung đến từng Mùa, có thể chỉ rõ tháng, thậm trí là nhóm ngày có nguy cơ sẽ sảy ra Cát Hung trong tháng đó, như vậy mục đích người đi xem có thể thu hẹp thời gian để đề phòng nếu là việc Hung => Đạt được mục đích dự đoán. Họ cũng thường đã nắm rõ lý luận thâm sâu của kinh điển, hiểu được rõ nghĩa đen, và phần nào nghĩa bóng ( Nghĩa bên trong và bên ngoài ) của các câu từ trong kinh điển. Hơn nữa họ thường hiểu rõ Luật Nhân Quả - Luân hồi ..v.v..., họ cũng hiểu rằng, Luật vũ trụ tuân theo nguyên tắc: Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu, nói đơn giản là hợp nhau về nhân khí thì xem, tương khắc thì tránh để đảm bảo nâng cao mức dự đoán chính xác cho người xem, nên khó tìm gặp, và thường chỉ nhận xem cho người có Tâm và có ý chí vươn lên để cải sửa số mệnh, cũng thường không quá coi trọng mức Phí mình nhận được. Đây là điểm mà quý vị đáng lưu ý, trường hợp gặp người thầy nổi tiếng, mà họ từ chối xem thì cũng lên thông cảm, bởi không hẳn họ làm cao, kiêu ngạo mà là Nhân Khí không hợp => Dự đoán khó chính xác, mất rất nhiều công sức và thời gian để dự đoán, lên họ thường tránh là vậy. Về mặt người xem cũng lên hoan nghênh, vì họ đã giám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng năng lực của mình là khó có thể đáp ứng nhu cầu của người xem nếu nhận xem.

* Thầy Đặc biệt: Có thể nhân gian vẫn gọi họ là các Đại Sư - Chiêm Tinh Gia, Phong Thủy gia ..., số lượng người đạt đến trình độ này thường rất, rất ít ỏi - Thật hiếm có khó như tìm Kim Cương vậy. Với những Vị Thầy siêu vượt này thì đa số mọi người cũng chẳng đủ duyên (Phước Đức) mà gặp được họ, vì họ thưởng ẩn danh và không bao giờ tự nhận mình có các Danh hiệu như vậy. Đây chính là điểm mấu chốt mà mọi người lên suy ngẫm để phân biệt trình độ thầy khi đi xem số, vì người đắc Trí tuệ cao thì họ thường không còn ham danh tiếng lợi lộc nữa, tính kiêu mạn trong họ đã chết. Đây cũng là phản ánh Định luật Vũ trụ: Người càng Khiêm tốn thì Minh triết càng cao, và họ luôn học hỏi không ngừng trên con đường giác ngộ Chánh Đạo.

Mời tham khảo thêm

* Hoạt động của Lục phủ Ngũ tạng: tham khảo Hoạt động của Lục phủ ngũ tạng

* Danh Y lừng danh dạy bạn: Muốn sống khỏe, cần thuận theo cả 2 là Tự nhiên và Số mệnh: