Xem cát hung chủ về việc gì, bao giờ ứng nghiệm

Vào Giờ gieo quẻ nhận được một linh ảnh chủ đề Ánh Sáng Của Linh Hồn, lên muốn gieo quẻ xem Cát hung về việc gì, bao giờ ứng nghiệm