Hỏi về đồ uống gồm 5 loại Đỗ có hợp và tốt cho chữa Nhiệt miệng không?

Nhận được gói trà 5 loại Đỗ, uống bồi bổ cơ thể. Gieo quẻ theo thời gian nhận được gói trà cầm trong tay. Hỏi: Có hợp và hữu ích với cơ thể của người dùng không?