Chiêm Tinh Học và Cung Hoàng Đạo

TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC - BẢNG THÔNG TIN LÁ SỐ

Dồ hình Hoàng đạo Ảnh..

+ Vòng Lõi: Mặt Trời; Vòng 2: Âm Dương Cung HĐ; Vòng 3: 12 Nhà; Vòng 4 & 5: Bốn Bán cầu; Vòng 6: Bốn mùa; Vòng 7: Quy nạp Hành Cung H.Đạo; Vòng 8: Ký hiệu - Biểu tượng - Cung N.Lượng dẫn truyền; Vòng 8 - 9: Hành tinh - Chủ tinh Bí truyền/ Công truyền; Vòng 10: Tên Cung HĐ và Thời gian quản; Vòng 11: Chưa biết; Vòng 12: Cung HĐ - Thuộc Huyền giai (HG);
CHIÊM TINH HỌC (CÒN NHIỀU SAI SÓT CẦN KIỂM CHỨNG)
XEM ĐỊNH HƯỚNG CỦA CON NGƯỜI (PHÀM NGÃ) VỀ VẬN MỆNH KIẾP SỐNG NÀY CHO ĐA SỐ NHÂN LOẠI HIỆN NAY
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VÒNG HOÀNG ĐẠO - CUNG HOÀNG ĐẠO - CÁC HÀNH TINH VÀ CUNG NĂNG LƯỢNG DẪN TRUYỀN
+ VÒNG TIẾN HÓA THUẬN - NGHỊCH (CTHNM, 28 và 383):
- TH Ngoại Môn - Thuận Chiều đồng hồ với Nhân Loại hiện nay: Đi từ Bạch Dương/ Aries đến Kim Ngưu/ Taurus qua Song Ngư/ Pisces
* Vòng HĐ Thuận: 1. Bạch Dương => 2. Song Ngư => 3. Bảo Bình => 4. Ma Kết => 5. Nhân Mã => 6. Hổ Cáp => 7. Thiên Bình => 8. Xử Nữ => 9. Sư Tử => 10. Cự Giải => 11. Song Tử => 12. Kim Ngưu

- TH Nội Môn - Nghịch Chiều đồng hồ với Đệ Tử, Điểm đạo đồ: Đi từ Bạch Dương/ Aries đến Song Ngư/ Pisces qua Kim Ngưu/ Taurus
* Vòng HĐ Nghịch: 1. Bạch Dương => 2. Kim Ngưu => 3. Song Tử => 4. Cự Giải => 5. Sư Tử => 6. Xử Nữ => 7. Thiên Bình => 8. Hổ Cáp => 9. Nhân Mã => 10. Ma Kết => 11. Bảo Bình => 12. Song Ngư

+ CHIÊM TINH HỌC - XEM SỐ MỆNH - XEM CHIÊM TINH (12 Gợi Ý Xem CT)
- CẢI MỆNH; Bảy nhánh tri thức
+ Lá Số Chiêm Tinh:
 Cung Mặt Trăng; Cung Mặt Trời (Cung Mệnh); Chủ Tinh Lá Số - Cung Mọc; Cung Thiên Đỉnh; Cung Thiên Định (MC-Bắc); Cung Đối Nghịch
+ 12 Nhà (Cung Địa Bàn) và Đỉnh Nhà (Nóc);
Cung Quản Nhà:
 Nhà 1; Nhà 2; Nhà 3; Nhà 4; Nhà 5; Nhà 6;  Nhà 7; Nhà 8; Nhà 9; Nhà 10; Nhà 11; Nhà 12 (6h sáng) và Các Nhà Góc; Các Nhà Kế; Các Nhà Cadent và Đỉnh Nhà Góc - Đỉnh Nhà Kế - Đỉnh Nhà Cadent; Góc Lên - Xuống - Đáy - Đỉnh
+ Dự đoán Số mệnh và Vận mệnh đời người từ khi sinh ra đến khi chết đi:
- Nhân cách Đạo đức Lối sống:
- Năng khiếu và Chức nghiệp: Học vấn - Nghề nghiệp - Trí tuệ - Vợ chồng và Gia đình - Dòng tộc:

+ Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Chiêm Tinh Học
+ Vũ Trụ và Định Luật; Đại Vũ Trụ Và Tiểu Vũ Trụ và Các Tương Ứng (Tương đồng)
+ Thượng Đế Tam Phân - Ba Ngôi Thái Dương Thượng Đế - Mặt Trời - Mặt Trăng và Thái Dương Hệ - Tinh Tòa - Chòm Sao Hoàng Đạo (Ba CSTNN) - Năng Lượng - Thần Lực
+ BẢY CUNG/ Cung NNVT (Ray):
Cung 1; Cung 2; Cung 3; Cung 4; Cung 5; Cung 6; Cung 7;
+ Chuyển Động Năng Lượng; Cung Âm; Cung Dương; Cung Chính; Cung Phụ; Tổng hợp 7 Cung
+ TÂM LÝ HỌC: Tinh Thần - Linh Hồn (Chân Ngã)/ Tâm Thức Linh Hồn - Phàm Nhân (Phàm Ngã)/ T.Thức Phàm Ngã; Đức tính, kiểu người, sự nghiệp 7 Cung;   Động lực của Linh hồn - Phàm ngã - Cung Với Con Người. Biểu Đồ Cung - Nhận Dạng Biểu Đồ Cung:
* Thứ tự định cung: Bắt đầu từ ngoài vào trong, từ thể hồng trần => Phàm Ngã và Linh Hồn - Cấp Độ Tâm Thức và Huyền Giai Nhân Loại (Nghiệp Quả) - Huyền Giai Tinh Thần - Các Kỳ Công = Các Kiểu Tư Tưởng theo Châm Ngôn của Phàm Ngã hay Linh Hồn - Linh Hồn - Cung Linh Hồn (Bảng THĐTCLH-7C); Tiến Hóa Đảo Nghịch Quy Trình
+ PHÀM NGÃ - Tiến Hóa Thuận Chiều Vật Chất; (Cung Phàm Ngã chỉ được nhận dạng khi con người có thể trí hoạt động mạnh mẽ, thống trị; Chỉ người có Cung Phàm ngã hoạt động mạnh hướng thượng thì Cung Linh Hồn mới tuôn đổ năng lượng xuống Phàm ngã)
- Cung Phàm Ngã (Bảng THĐTCPN-7C); Tâm Thức Phàm Ngã; Phẩm Tính Phàm Ngã - Linh Hồn - Phàm Ngã Cung 1; Phàm Ngã Cung 2; Phàm Ngã Cung 3;Phàm Ngã Cung 4; Phàm Ngã Cung 5; Phàm Ngã Cung 6; Phàm Ngã Cung 7
- THỂ TRÍ TUỆ: Thể Trí Cung 1 - Thể Trí Cung 4 - Thể Trí Cung 5 và Chi tiết về: Hạ Trí và Thể Hạ Trí và Thượng Trí - Thể Thượng Trí; Trí Cụ Thể; Bảng CTTuệ 1-4-5;
- THỂ TRÍ CẢM _Người tiến hóa trung bình. - Thể Cảm Dục (Thể Xúc Cảm): Thể Cảm Dục Cung 2 - Thể Cảm Dục Cung 6 (Bảng TCD 2-6) - Thể Dĩ Thái - Thể Xác / Hồng Trần: Thể Xác Cung 3 - Thể Xác Cung 7 (Bảng 3-7)
* Đệ Tử có thể có ở bất kỳ Cung nào trong Bảy Cung
+ ĐƯỜNG HOÀNG ĐẠO - VÒNG HOÀNG ĐẠO; Xem: CB-ĐT-TT (Trình Tự Tiến Hóa Qua 12 Cung Hoàng Đạo)Bạch Dương/ Aries => Kim Ngưu/ Taurus => Song Tử/ Gemini => *Cự Giải/ Cancer => *Sư Tử/ Leo => Xử Nữ/ Virgo => Thiên Bình/ Libra => *Hổ Cáp/ Scorpio => Nhân Mã/ Sagittarius => *Ma Kết/ Capricorn => Bảo Bình/ Aquarius => *Song Ngư/ Pisces
- Khám phá 7 + 5 = 12 cung hoàng đạoNăng khiếu của Cung, Cung Hoàng Đạo và Hành Tinh
+ HUYỀN GIAI - 12 Huyền Giai Sáng Tạo - Huyền Giai Nhân Loại - Huyền Giai Tinh Thần
+ CHIÊM TINH HỌC (Địa tâm) -
Người sinh ở Thập Giá nào để biết Mức Tiến Hóa
+ Ba Cấp Độ: 
Ngoại Môn/ Công Truyền - Nội Môn/ Bí Truyền - Huyền Giai
+ Ba Thập Giá
: Thập Giá Cơ Bản (Chủ Yếu); Thập Giá Cố Định; Thập Giá Khả Biến;
+ Hành Tinh ( 7 Hành Tinh Thánh Thiện & 5 Hành Tinh Không Thánh Thiện); HT Nghịch Hành là: Mặt Trời; Mặt Trăng; Địa Cầu; Kim Tinh; Thủy Tinh; Mộc Tinh; Hỏa Tinh; Thổ Tinh; Diêm Vương tinh; Hải Vương tinh; Thiên Vương tinh; Vulcan (Giữa M.Trời - T.Tinh)
+ Tứ Đại - Ngũ Hành: Hành Hỏa; Hành Thổ; Hành Khí; Hành Thủy;

+ Bốn bán cầu: Bán Cầu Nam; Bán Cầu Bắc; Bán Cầu Đông; Bán Cầu Tây
+ Bốn góc: Góc Mùa Xuân; Góc Mùa Hạ; Góc Mùa Thu; Góc Mùa Đông
+ Tứ Nguyên Con Người - Tổng Hợp Về Luân Xa - Tam Giác Năng Lượng

LƯU Ý: KIẾN THỨC ĐANG CẦN KIỂM CHỨNG - GÓP Ý CHỈNH SỬA

 Hoàng Đạo 01 Ảnh.JPG

   
CHIÊM TINH HỌC NỘI MÔN (BÍ TRUYỀN) _ CÒN NHIỀU SAI SÓT
XEM ĐỊNH HƯỚNG CỦA LINH HỒN VỀ VẬN MỆNH KIẾP SỐNG NÀY CHO NGƯỜI CHÍ NGUYỆN/ ĐỆ TỬ/ ĐIỂM ĐẠO ĐỒ
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VÒNG HOÀNG ĐẠO - CUNG HOÀNG ĐẠO - CÁC HÀNH TINH VÀ CUNG NĂNG LƯỢNG DẪN TRUYỀN
   

HƯỚNG DẪN ĐỌC LÁ SỐ CHIÊM TINH (Xem Lá số rộng hơn)

 
   

LÁ SỐ CHIÊM TINH HỌC NGOẠI MÔN

SƠ LƯỢC DỰ ĐOÁN
(Thầy Minh Triết Mới dịch từ dự đoán của Trường MF - Chưa rõ giờ sinh)

+ Bạn có thể truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Bạn có thể là một người quyến rũ. Bạn có tài đưa ra quyết định dựa trên cả trái tim và tâm trí của bạn.
+ Bạn có thể cân bằng nhu cầu cá nhân của bạn với nhiệm vụ của bạn cho người khác. Bạn chu đáo và sẽ có cơ hội để tạo ra một sự tôn trọng trong xã hội.
+ Cung Mặt trời của bạn ở trong dấu hiệu hoàng đạo Xử Nữ chỉ ra rằng bạn là một người phân tích với một tâm trí nhạy bén, thích chú ý đến từng chi tiết. Trong thực tế, bạn thích bất cứ điều gì đòi hỏi phải phân tích chặt chẽ, từ các trò tiêu khiển như câu đố nát óc cho đến công việc đòi hỏi nhiều hơn như dữ liệu danh mục và nghiên cứu khoa học. Bạn nổi trội trong các lĩnh vực đòi hỏi sự tập trung, tổ chức và tư duy hợp lý. Bạn yêu thứ tự, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Điều này có thể bao gồm bất cứ điều gì từ một gia đình được tổ chức đến một lịch làm việc được lên kế hoạch đúng đắn. Những người thân yêu của bạn thường sẽ dựa vào khả năng tổ chức của bạn, và những phẩm chất này có thể mở rộng vào cuộc sống làm việc của bạn, nơi những người khác sẽ đến để đánh giá cao khả năng điều hành của bạn.
+ Bạn là một người nổi loạn và cũng là một nhà lãnh đạo. Bạn sáng tạo và độc đáo. Những người khác có thể nhiều khi thấy bạn dường như kiêu ngạo, cứng đầu và gây rối. Cuộc sống bạn sẽ đầy bất ngờ. Chính trị, khoa học hoặc tính toán hấp dẫn bạn. Sẽ có cơ hội để bạn thể hiện bản chất trực quan và nghệ thuật của bạn. + Bạn mạnh mẽ, ám ảnh và có sức mạnh cá nhân tuyệt vời. Bạn tìm thấy dễ dàng để tách bản thân ra những gì không mong muốn nhưng có thể không khoan dung với những người khác kém mạnh mẽ hơn. Chuyển hoá là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của bạn.
+ Bạn là một nhà ngoại giao và hòa giải, thường đóng vai trò như một người trung gian trong các mối quan hệ. Bạn là một người giao tiếp tốt, khiến người khác thoải mái. Tranh luận có thể làm bạn khó chịu, vì bạn thích sự hài hòa trong giao tiếp.
+ Bạn gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân. Khi còn là một đứa trẻ, bạn tin rằng cha của bạn nghiệm khắc và đánh giá bạn thiếu thông minh.

 Lá Số Chiêm Tinh Ngô Như Hương
Khi là một người lớn, bạn gặp khó khăn trong việc tin tưởng vào khả năng giao tiếp và đứng lên vì niềm tin của chính bạn. + Bạn thích vui vẻ, hào phóng và phổ biến. Bạn biết làm thế nào để tự nuông chiều bản thân và những người thân yêu của bạn. Bạn thích chia sẻ các cuộc phiêu lưu và triết lý. Bạn yêu mục tiêu. Bạn có thể là một nhà giáo, đại lý du lịch hoặc người quản lý quan hệ công chúng. Bạn cần phải chắc chắn rằng hành vi của bạn không trở nên quá nuông chiều hoặc lộng lẫy. + Bạn là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, và có một ham muốn mạnh mẽ trong việc khám phá và phiêu lưu. Bạn nhất tâm. Quyết liệt trong những ham muốn của bạn. + Kỷ luật dễ dàng với bạn. Bạn uôn là một nhân viên tốt và được kiểm soát. Bạn có thể tận hưởng sự nghiệp trong cảnh sát hoặc quân đội. + Bạn có máu nghệ thuật và tài năng nhưng cần phải học tự kỷ luật nếu bạn muốn làm một điều gì đó. Bạn có thể bất cẩn với tài sản của mình và cần học cách xử lý tiền. Đừng suy đoán.
     
   
XÍCH ĐẠO TRÁI ĐẤT VÀ ĐƯỜNG XÍCH ĐẠO TRỜI VÀ VÒNG HOÀNG ĐẠO   DXKhacC2
C:\Users\lamkiet\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image001.jpg Nếu chúng ta phóng đường xích đạo của trái đất vào bầu trời (đường xích đạo trời) nó không trùng với vòng hoàng đạo mà cắt nó ở hai điểm. Sự bất thường này tạo ra các mùa thay đổi. Khi mặt trời đến vị trí giao nhau này trên hoàng đạo, nó đánh dấu bắt đầu của mùa xuân và mùa thu (các điểm xuân phân và thu phân). Đó là lúc ngày và đêm dài bằng nhau vì độ nghiêng của trái đất không hướng về phía Mặt trời và cũng không xa khỏi Mặt Trời, nhưng đi ngang. Hai điểm mà đường hoàng đạo và xích đạo trời xa nhất đánh dấu giữa mùa hè và mùa đông, khi ngày dài nhất hoặc ngắn nhất.(Nguồn:CTHNM1) CachNC2
     
……………….................................................................................................................................. .............................................................................................................. ................

   

Họ và Tên Cung Mặt Trời Cung Mặt Trăng Cung Mọc Dự đoán Nghề nghiệp Nghề Thực Tế Đã Kinh Qua
Như hương:          
Ngọc Cường:          
Linh Giáp:          
Tùng PT:          
Chương Soi:          
Ngọc Khương:          
           
           

 

BẢNG NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẶC TRƯNG NĂNG LƯỢNG - PHƯƠNG ÁN 1

Viết tắt: CT: Công Truyền        BT: Bí Truyền;      DT: Dẫn Truyền        Công Truyền    + Bí Truyền

  Cung Hoàng Đạo Năng Khiếu Công Truyền và Bí Truyền Chủ Tinh Cung Hoàng Đạo Năng Khiếu Công Truyền và Bí Truyền

Cung Bạch Dương (DT: Cung 1 - Cung 7) ( Từ 21/3 - 19/4 )
- Ý Nghĩa:
 Tiên phong, độc lập, tự lực, không quan tâm với người khác, dễ bị rủi ro - Hành Hỏa: Tự tập trung và phi cá nhân; Thiếu kiên nhẫn, khuynh hướng lao vội vã vào mọi thứ; Bướng bỉnh, không nhạy cảm với người khác; Khởi xướng, bắt đầu mọi thứ; Kích động, nhiệt tình, có thể là thiếu tự chủ.

+ Nhà Góc: Đại diện cho một nguồn năng lượng tiềm năng liên tục có mặt trong mối quan hệ của một người với môi trường gần gũi của mình.
- Nhà 1: Thái độ cơ bản đối với cuộc sống. Tham gia
- Năng Khiếu Nhà 1: Các nghề nghiệp mà nơi xuất hiện, thái độ, cách trình bày rất quan trọng

+ Năng Khiếu Công Truyền Bạch Dương: Các nghề nghiệp sẽ phù hợp với bạn là những nghề cho phép bạn thể hiện sáng kiến, ý tưởng và gắng sức. Các nhà quản lý, lãnh đạo, giám sát. Bán hàng, tiếp thị, du lịch. Ngành nghề liên quan đến máy móc, xe hơi, kỹ thuật, đồ dùng, kim khí, dụng cụ. Chiến tranh, vũ khí, quân đội. Thể thao, thi đấu và chính trị. Phẫu thuật, làm tóc.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Bạch Dương: Các nghề nghiệp đòi hỏi óc sáng kiến, các ý tưởng, sự khéo léo và sự nỗ lực về trí tuệ và thể chất. Ví dụ: nhà quản lý, lãnh đạo, giám sát, quân nhân, chính trị gia, nhà hoạt động xã hội và nhà phẫu thuật. Những năng khiếu Bạch Dương khác liên quan đến máy móc, kỹ thuật, kim loại, các công cụ và các môn thể thao. 

- Các nghề nghiệp nội môn: những nghề chống lại điều ác vì điều thiện hảo cao cả cho tập thể, các chương trình tiên phong đem lợi ích cho nhân loại, các chương trình khởi xướng truyền đạt minh triết.

+ Chủ tinh: Hỏa Tinh (DT Cung 6): Tham vọng, lực đẩynăng lượng, bản chất hung hăng

+ Năng Khiếu Công Truyền: Các hoạt động thể chất, thể thao, các vận động viên. Được liên kết với chiến tranh và cái chết – vũ khí, hàng thịt, chiến sĩ, dịch vụ tang lễ. Sắt, thép, máy móc thiết bị, công cụ, ô tô. Làm tóc, ngành công nghiệp tình dục, phẫu thuật, kỹ sư, thợ mộc, thợ cơ khí, khai thác tài nguyên.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Hỏa TinhNhững nghề được kết nối với sự cải thiện thể xác, chẳng hạn như, thợ massage (body-worker), nhà phẫu thuật, các hoạt động thể chất, lựcsĩ điền kinh và huấn luyện viên thể thao. Những nghề này sử dụng tính chất chiến binh của Hỏa Tinh cho điều thiện hảo cao cả, chẳng hạn như khả năng lãnh đạo trong quân đội để chiến đấu chống lại cái ác và sự đồi trụy mang tính toàn cầu. Ngoài ra, các nghề nghiệp sử dụng các kỹ năng kỹ thuật của Hỏa tinh để giúp ích cho nền văn minh.

Kim Ngưu (DT: Cung 4)-( Từ 20/4 - 20/5 )
- Ý Nghĩa: Cần cù, ổn định, thực tế, bảo thủ, yêu thiên nhiên

- Hành Thổ: Dựa vào các giác quan và lí luận thực tiễn; Hiểu biết bẩm sinh về cách thức thế giới vật chất hoạt động;  Kiên nhẫn, tự kỷ luật, tháo vát;  Kiên trì, bền bỉ - Thực tế, truyền thống, thận trọng, đáng tin cậy;  Có thể cứng nhắc, tuân thủ thói quen và cách tiếp cận tuyến tính với thế giới

+ Nhà Kế: Đây là trú xứ tự nhiên của Kim Ngưu và chủ tinh của nó là Kim tinh
- Nhà 2: Thái độ đối với tài sản, thân thể, vật dụng, người phối ngẫu, giá trị, đạo đức - Năng Khiếu Nhà 2: Khả năng kiếm tiền, nghiệp vụ ngân hàng, liên quan tới các vật có giá trị, tài sản, thương mại, đầu tư, lòng tự trọng, các sản phẩm nghệ thuật và mỹ thuật, các doanh nghiệp.

+ Năng Khiếu Công Truyền Kim Ngưu: Các nghề nghiệp đòi hỏi sự tin cậy, ứng dụng thực tế và trách nhiệm. Tài chính, ngân hàng và kinh doanh. Hoạt động đất đai, nông nghiệp, bất động sản. Chuyên chở và đóng gói thực phẩm hoặc các mặt hàng xa xỉ. Các môn nghệ thuật, ca hát – nhiều người Kim Ngưu có giọng đẹp.

+ Năng Khiếu Bí Truyền: Các nghề nghiệp đòi hỏi sự tin cậy, sự ứng dụng và nhiệm vụ thực tế. Ví dụ: tài chính, ngân hàng, kinh doanh và nông nghiệp. Cũng thế, là các loại hình nghệ thuật và làm đẹp cảnh quan của trái đất

- Các nghề nghiệp nội môn: những nghề mang lại sự giác ngộ và ánh sáng cho thế gian, chống lại cái ác vì điều thiện hảo cao cả cho tập thể.

+ Chủ tinh: Kim Tinh (DT Cung 5): Cảm nhận thẩm mỹ, nghệ thuật, vẻ đẹp, tình cảm, tình yêu

+ Năng Khiếu Công Truyền: Các loại nghệ thuật, các sự kiện xã hội, làm đẹp, trang trí, thiết kế, thời trang, xa xỉ phẩm, tiền bạc, kinh doanh, ngân hàng, ngoại giao, tư vấn, môi giới.

+ Năng Khiếu Bí Truyền: Chi phối những nghề trong các loại hình nghệ thuật, tài chính, luật pháp, ngoại giao, tư vấn và trung gian. Về mặt nội môn, những nghề nghiệp mang lại sự cải thiện và sự mỹ hóa thể tríbiểu lộ tình yêu thông minh, trau dồi sự chỉnh hợp với linh hồn.

Song Tử (DT: Cung 2)-( Từ 21/5 - 21/6 ):
- Ý nghĩa:
 Ánh sáng, thoáng mát, nhiều sở thích, thông minh

- Hành Khí: Tập trung năng lượng vào các ý tưởng chưa được thực hiện;  Có thể là người mơ mộng không thực tế;  Khả năng buông xả;  Thân thiện nhất trong tất cả các yếu tố;  Có thể đánh giá quá cao các khả năng trí tuệ;  Cần phải có khoảng cách và tính khách quan để khám phá chính mình

+ Nhà Cadent: Liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và các trạng thái chuyển tiếp, biểu hiện, là trú xứ tự nhiên của Song Tử và chủ tinh của nó là Kim tinh.
- Nhà 3: Quan tâm về môi trường sát bên. Cách hiểu và học hỏi
- Năng Khiếu Nhà 3: Các nghề nghiệp về truyền thông, liên quan tới các tài liệu, hợp đồng, kiểm tra, báo cáo, vận chuyển, các hành trình ngắn, giảng dạy.

+ Năng Khiếu Công Truyền Song Tử: Bất kỳ nghề nào thuộc ngành truyền thông hoặc thông tin. Công tác văn phòng, hành chính, sổ sách kế toán. Bán hàng, tiếp thị, giảng dạy, viết lách, diễn thuyết, các nghề có tính học thuật, du lịch, vận tải.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Song Tử:  Bất kỳ nghề nghiệp nào trong kỹ nghệ truyền thông hoặc thông tin. Ví dụ: việc giáo dục ở các trường trung học và đại học, hoặc việc báo cáo về tình hình thế giới qua một bài bình luận về xã hội hoặc chính trị. 

- Các nghể nghiệp nội môn: truyền đạt Minh triết Muôn thuở, những nghề huấn luyện và làm đẹp thể trí của con người, các khía cạnh học thuật và đào tạo của nghệ thuật và khoa học nội môn, đặc biệt là khi nó liên quan đến sự hợp nhấtcủa linh hồn và phàm ngã.

+ Chủ tinh: Thủy Tinh (DT Cung 4): Lời nói, viết, suy nghĩ có ý thức, logic.

+ Năng Khiếu Công Truyền: Các ngành nghề truyền thông – phiên dịch, xuất bản, viết văn, nói chuyện, sử dụng tài dí dỏm, báo chí, báo cáo, ngôn ngữ học, học tập và giảng dạy, kế toán, làm việc văn phòng. Ngoài ra, người làm nghề khéo tay, các hoạt động thầu khoán, thương mại, du lịch, kỹ sư.

+ Năng Khiếu Bí Truyền: Tất cả những nghề trong việc truyền đạt và chia sẻ ý tưởng. Thí dụ, phiên dịch, phát hành sách báo, văn sĩ, diễn thuyết, nhà văn châm biếm, nhà báo, phóng viên, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục, nhà môi giới, người cố vấn và người giải quyết mâu thuẩn.

Cự Giải/ Bắc Giải(DT: Cung 3 - Cung 7) ( Từ 22/6 - 22/7 )

+ Ý nghĩa: Buồn rầu, bảo vệ, cảm xúc, có ý thức về an ninh, nặng tình cảm

+ Hành Thủy: Phù hợp với các sắc thái và tinh tế; Liên lạc với cảm xúc, nhạy cảm; Trực quan, đáp ứng cảm thông với người khác hoặc chiều sâu của cuộc sống;  Dễ bị tổn thương, có thể phản ứng, sợ hãi, thương thân trách phận; Tìm kiếm sự gần gũi và sáp nhập

+ Nhà Góc: Cho thấy các động cơ thúc đẩy cơ bản đằng sau hoạt động bên ngoài của chúng ta, mang một ý nghĩa tâm lý to lớn. Chúng cũng chỉ ra bản chất của nhà riêng và các vấn đề trong nhà nói chung cũng như các sự kiện bao quanh khoảng 20 năm cuối cùng của cuộc đời một người.
- Nhà 4: Điều làm bạn cảm thấy thoải mái và tự nhiên
- Năng Khiếu Nhà 4: Các doanh nghiệp gia đình, nhà ở và bất động sản, mỏ, làm việc ở nhà, các ngành công nghiệp trong nước.

- Năng Khiếu Công Truyền:  Xuất sắc trong việc chữa trị, nuôi dưỡng, dịch vụ, các ngành kinh doanh trong nước và khách sạn. Làm việc với phụ nữ hoặc công cộng. Các nghề môi giới và công việc siêu hình. Tổ chức và quản lý.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Bắc Giải (Cự Giải):  Các nghề nghiệp liên quan đến việc nuôi dưỡng, chữa bệnh, các vấn đề phụ nữ, các ngành kinh doanh dịch vụ, làm việc với công chúng nói chung, đảm nhiệm các vị trí tổ chức và hành chính trong bất kì lĩnh vực dịch vụ nào. 

- Các nghề nghiệp nội môn: những nghể liên quan đến siêu hình học, chữa bệnh tinh thần, chữa bệnh tình cảm, sự thanh luyện thể cảm dục, việc vun bồi và đào tạo trí tuệ, nuôi dưỡng tinh thần Christ, và việc cải thiện nền văn minh nói chung.

+ Chủ tinh: Mặt Trăng (DT Cung 4): Tính khí, nhà, bản chất trong nhà, phẩm chất nuôi dưỡng.

+ Năng Khiếu Công Truyền: Phụ nữ, công chúng, các khách sạn và các ngành nghề trong nước, chất lỏng và nước, các ngành công nghiệp truyền thống của phụ nữ và nuôi dưỡng, như chữa bệnh và điều dưỡng.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Mặt trăng(che đậy Hỏa vương tinh, Hải vương tinh hoặc Thiên Vương tinh): Một người lãnh đạo công việc nuôi dưỡng, tất cả những nghề chăm sóc và chữa trị, người hoạt động về mặt siêu hình, công việc tâm linh, sự thanh luyện thể cảm dục, nghệ thuật và âm nhạc trong việc chữa bệnh, chính trị gia và nhà cải cách.

Sư Tử/ Hải Sư (DT: Cung 1 - Cung 5): ( Từ 23/7 - 22/8 )
- Ý nghĩa: Tự ý thứcsáng tạo, quan trọng, tự hào hoặc nhút nhát, thành thật, trung thành, cá nhân + Hành Hỏa: Tự tập trung và phi cá nhân; Thiếu kiên nhẫn, khuynh hướng lao vội vã vào mọi thứ; Bướng bỉnh, không nhạy cảm với người khác; Khởi xướng, bắt đầu mọi thứ; Kích động, nhiệt tình, có thể là thiếu tự chủ.

+ Nhà Kế:  Nhà thứ năm là trú xứ tự nhiên của Sư Tử và chủ tinh của nó là Mặt trời.
- Nhà 5: Tính sáng tạo, trò chơi, thể thao
- Năng Khiếu Nhà 5: Làm việc với trẻ em, người tổ chức xã hội, văn phòng của những người yêu nhau (lover’s bureau), các hoạt động vui chơi và giải trí, cờ bạc, đầu cơ, các cuộc thi, thể thao, sử dụng tính sáng tạo, nhà hát.

 + Năng Khiếu Công Truyền Sử Tử: Các nhà quản lý, lãnh đạo, giám sát, tự làm chủ. Thể thao, làm việc với trẻ em, và trong mọi lĩnh vực sáng tạo – nghệ thuật, nhà hát, diễn xuất, biểu diễn, vũ đạo, các hoạt động xã hội.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Hải Sư:  Đây là một cung hoàng đạo của cương vị lãnh đạo:– nhà quản lý, lãnh đạo, giám sát và tự làm chủ. Ngoài ra, là trung tâm của một tổ chức hoặc làm việc với trái tim, chẳng hạn bác sĩ phẫu thuật tim, sự chăm sóc từ ái cho trẻ em hoặc những linh hồn trẻ trung. Hải Sư cũng chi phối các lĩnh vực sáng tạo – nghệ thuật, nhà hát, diễn xuất và khiêu vũ. 

- Các nghề nghiệp nội môn: chiến đấu cho các quyền con người và các điều kiện tốt hơn cho quần chúng, chiến đấu chống lại cái ác và vì lợi ích tập thể cao cả, lãnh đạo với sự tử tế và lòng từ bi.

+ Chủ tinh: Mặt Trời (DT Cung 2): Bản ngã, cái tôi, ngoại hình, lập trường trong cuộc sống hoặc bạn là ai.

+ Năng Khiếu Công Truyền: Quyền lực, quyền hạn và quản lý – nhà cai trị, các chức sắc, nhà lãnh đạo, quan tòa, thợ kim hoàn, cán bộ ngân hàng, chủ tịch, ban quản lý và tổ chức.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Mặt Trời:  Tất cả những nghề nghiệp có tính cách lãnh đạo, chẳng hạn như quản lý, những người có quyền thế, chủ tịch, người tổ chức, người cai trị, người quyền quý, thẩm phán và giám đốc ngân hàng. Về mặt nội môn, việc lãnh đạo những người khác một cách khôn ngoan và đầy thương yêu, đặc biệt là những đứa trẻ và những linh hồn trẻ.

Xử Nữ (DT: Cung 2 - Cung 6)-( Từ 23/8 - 22/9 )
- Ý nghĩa: + Có phương pháp, tổ chức, cầu kỳ, chính xác, lạnh lùng, khắc nghiệt, đòi hỏi

+ Hành Thổ: Dựa vào các giác quan và lí luận thực tiễn; Hiểu biết bẩm sinh về cách thức thế giới vật chất hoạt động;  Kiên nhẫn, tự kỷ luật, tháo vát;  Kiên trì, bền bỉ - Thực tế, truyền thống, thận trọng, đáng tin cậy;  Có thể cứng nhắc, tuân thủ thói quen và cách tiếp cận tuyến tính với thế giới

+ Nhà Cadent: Liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và các trạng thái chuyển tiếp, biểu hiện, đây là trú xứ tự nhiên của Xử Nữ và chủ tinh Thủy Tinh.
- Nhà 6: Công việc, nỗ lực thực tế
- Năng Khiếu Nhà 6: Các đồng nghiệp, điều kiện xung quanh nơi làm việc và các kỹ năng làm việc, các lĩnh vực sức khỏe, tất cả các ngành công nghiệp dịch vụ thông tin liên lạc khiêm tốn cần thiết để giữ cho bánh xe xã hội hoạt động trơn tru, làm việc với vật nuôi và động vật nhỏ.

+ Năng Khiếu Công Truyền Xử Nữ: Bất kỳ nghề nghiệp nào đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết – kế toán, các nhà phân tích, các nhà khoa học nghiên cứu, cán bộ thư viện, quản lý. Ngoài ra, thông tin liên lạc, dịch vụ khách hàng, công tác văn thư, các phương thức chữa bệnh, các động vật nhỏ.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Xử NữCác nghề nghiệp trong giáo dục, sức khỏe, công nghệ, và những nghề đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết. Ví dụ: giáo sư, nhà phân tích, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, kỹ thuật viên, thủ thư, quản trị.

- Các nghề nghiệp nội môn: Công việc để phát triển linh hồn hay tâm thức Christ.

+ Chủ tinh: Thủy Tinh (DT Cung 4): Lời nói, viết, suy nghĩ có ý thức, logic.

+ Năng Khiếu Công Truyền: các ngành nghề truyền thông – phiên dịch, xuất bản, viết văn, nói chuyện, sử dụng tài dí dỏm, báo chí, báo cáo, ngôn ngữ học, học tập và giảng dạy, kế toán, làm việc văn phòng. Ngoài ra, người làm nghề khéo tay, các hoạt động thầu khoán, thương mại, du lịch, kỹ sư.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Thủy tinh:Tất cả những nghề trong việc truyền đạt và chia sẻ ý tưởng. Thí dụ, phiên dịch, phát hành sách báo, văn sĩ, diễn thuyết, nhà văn châm biếm, nhà báo, phóng viên, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục, nhà môi giới, người cố vấn và người giải quyết mâu thuẩn.

Thiên Bình (DT: Cung 3)-( Từ 23/9 - 22/10 ):
+ Ý nghĩa: Cần đối tác và bạn bè, dễ tính, đòi hỏi sự công bằng, khoan dung

+ Hành Khí: Tập trung năng lượng vào các ý tưởng chưa được thực hiện;  Có thể là người mơ mộng không thực tế;  Khả năng buông xả;  Thân thiện nhất trong tất cả các yếu tố;  Có thể đánh giá quá cao các khả năng trí tuệ;  Cần phải có khoảng cách và tính khách quan để khám phá chính mình

+ Nhà Góc: Đại diện cho năng lượng tác động đến hôn nhân và các quan hệ đối tác gần gũi; Chúng cũng liên hệ rất nhiều đến loại người chúng ta gặp phải và bản chất của các hoàn cảnh xung quanh lối vào của chúng vào cuộc sống của chúng ta.
- Nhà 7: Hợp tác và bạn bè
- Năng Khiếu Nhà 7: Các quan hệ với đối tác, công việc có lợi thế như tư vấn, bác sĩ-bệnh nhân, cốvấn, các ngành kinh doanh về kết hôn / ly dị, các bác sĩ, luật sư.

+ Năng Khiếu Công Truyền Thiên Bình: Các loại nghệ thuật, làm đẹp, thời trang, trang trí, các hoạt động xã hội, các mối quan hệ. Các nghề nghiệp mà sự trình diễn cá nhân, vẻ ngoài quyến rũ và bắt mắt có giá trị. Các nhà tư vấn, các tâm lý gia, giải quyết xung đột, các nhà tổ chức. Dịch vụ ngoại giao và hệ thống pháp luật.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Thiên Bình:  Các nghề nghiệp dịch vụ pháp lý và những nghề liên quan đến sự hòa giải, như dịch vụ ngoại giao, tư vấn, giải quyết xung đột và tư vấn về quan hệ tình cảm. 

- Các nghề nghiệp nội môn: truyền đạt Minh triết Muôn thuở, vun bồi sự tài giỏi về trí tuệ, và sự quân bình và chỉnh hợp linh hồnvới phàm ngã.

+ Chủ tinh: Kim Tinh (DT Cung 5): Cảm nhận thẩm mỹ, nghệ thuật, vẻ đẹp, tình cảm, tình yêu

+ Năng Khiếu Công Truyền Kim tinh: Các loại nghệ thuật, các sự kiện xã hội, làm đẹp, trang trí, thiết kế, thời trang, xa xỉ phẩm, tiền bạc, kinh doanh, ngân hàng, ngoại giao, tư vấn, môi giới.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Kim tinh:  Chi phối những nghề trong các loại hình nghệ thuật, tài chính, luật pháp, ngoại giao, tư vấn và trung gian. Về mặt nội môn, những nghề nghiệp mang lại sự cải thiện và sự mỹ hóa thể tríbiểu lộ tình yêu thông minh, trau dồi sự chỉnh hợp với linh hồn.

Hổ Cáp/ Bọ Cạp (DT: Cung 4)-(23/10 - 21/11):
- Ý nghĩa: Bản năng, yên tĩnh, khéo tay, trực quan, lôi cuốn, yêu súc vật

+ Hành Thủy: Phù hợp với các sắc thái và tinh tế; Liên lạc với cảm xúc, nhạy cảm; Trực quan, đáp ứng cảm thông với người khác hoặc chiều sâu của cuộc sống;  Dễ bị tổn thương, có thể phản ứng, sợ hãi, thương thân trách phận; Tìm kiếm sự gần gũi và sáp nhập

+ Nhà Kế:  Đây là trú xứ tự nhiên của Hổ Cáp các chủ tinh, Hỏa Tinh và Diêm Vương Tinh
- Nhà 8: Tiền bạc, đầu tư, kinh doanh, chia sẻ, cái chết của bạn bè hoặc bản thân
- Năng Khiếu Nhà 8: Tài sản chung, các vốn đầu tư, các doanh nghiệp, các nghề giải quyết tiền bạc của người khác, nợ, phá sản, di chúc, di sản, thuế, cái chết, tình dục, nhà huyền bí, người hoạt động trong lĩnh vực siêu hình, bác sĩ phẫu thuật.

+ Năng Khiếu Công Truyền Hổ Cáp: Bất cứ điều gì liên quan với cái chết và tình dục – máu, quân sự, vũ khí, sự sinh sản. Thế giới ngầm – vệ sinh môi trường, tội phạm, thủ đoạn gian trá, huyền bí, siêu hình. Tâm lý học, chữa bệnh, phẫu thuật. Thị trường chứng khoán, đầu tư, công đoàn và chính trị, bảo hiểm.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Hổ Cáp (Bọ Cạp):  Những nghề nghiệp liên quan đến cái chết, tình dục, khoa phẫu thuật, quân đội, sự sinh sản, thế giới ngầm, vệ sinh môi trường, thủ đoạn gian trá, thị trường chứng khoán, đầu tư, công đoàn và chính trị. Hổ Cáp được liên kết với việc chữa bệnh và tâm lý học, thông qua Diêm vương tinh

- Các nghề nghiệp nội môn: nghiên cứu về sự biến đổi huyền bí của cá nhân, nhà chữa trị/nhà tâm lý theo phép chuyển hóa hoặc bí truyền, chiến đấu chống lại cái ác và vì sự thiện hảo cao cả của tập thể.

+ Chủ tinh: Diêm Vương Tinh (DT Cung 1): Ám ảnh, ép buộc, cuồng tín, ý thức nhiệm vụ, bị tình cảm tác động.

+ Năng Khiếu Công Truyền Diêm Vương tinh: Được liên kết với cái chết và chiến tranh – làm dịch vụ tang lễ, vũ khí nguyên tử và tên lửa. Thế giới ngầm, xe điện ngầm, tình dục – rác thải, bọn tội phạm, hoạt động lật đổ, mại dâm, kiểm soát người khác, khai thác mỏ. Nghiên cứu – thám tử, tâm lý học, người chữa bệnh về siêu hình.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Diêm Vương tinhCác vị trí quyền lực và quyền cai trị trong bất kỳ lĩnh vực của dịch vụ nào, nhưng đặc biệt là trong chính trị, quân đội, pháp luật, nghiên cứu, khám phá và tâm lý học. Ngoài ra, việc chiến đấu chống lại điều ác và đưa những điều đồi trụy vào trong ánh sáng, vào trong tâm thứccông chúng, để phá hủy và chữa lành.

Nhân Mã (DT: Cung 4 - Cung 5 - Cung 6): ( Từ 22/11 - 21/12 )
- Ý nghĩa: Mở rộng, không đẹp, đi xa, tránh chi tiết, lạc quan

+ Hành Hỏa: Tự tập trung và phi cá nhân; Thiếu kiên nhẫn, khuynh hướng lao vội vã vào mọi thứ; Bướng bỉnh, không nhạy cảm với người khác; Khởi xướng, bắt đầu mọi thứ; Kích động, nhiệt tình, có thể là thiếu tự chủ.

+ Nhà Cadent: Liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và các trạng thái chuyển tiếp, biểu hiện. Đây là trú xứ tự nhiên của của Nhân Mã và chủ tinh của nó là Mộc tinh - Nhà 9: Du lịch, quan điểm rộng lớn về mọi thứ, triết học, chính trị
- Năng Khiếu Nhà 9: Các nghề nghiệp liên quan đến nước ngoài hay du lịch, nhập khẩu / xuất khẩu, nhập cư. Ngoài ra, ở những vị trí học tập cao hơn, tôn giáo và triết học, giảng dạy. Quảng cáo, các linh ảnh, các giấc mơ. Tòa án – luật pháp và các vụ kiện

+ Năng Khiếu Công Truyền Nhân Mã: Các nghề nghiệp sẽ phù hợp với bạn là bán hàng, tiếp thị, quảng cáo, du lịch, chấp nhận rủi ro, cờ bạc, bắn cung, thể thao, kỵ binh, bác sĩ thú y, nài ngựa. Triết học, giảng dạy, tôn giáogiới học viện, thư viện, xuất bản. Ngoại quốc và người nước ngoài, xuất nhập khẩu.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Nhân Mã:  Các nghề nghiệp có liên quan đến du lịch và sự mở rộng: – về thể xác, về trí tuệ hoặc về tinh thần. Ví dụ: triết học, giảng dạy, tôn giáogiớihọc viện, các thư viện, xuất bản, các nghề nghiệp liên quan đến ngoại quốc và người nước ngoài. 

- Các nghề nghiệp nội môn: giảng dạy Minh triết Muôn thuở, nâng tầm nhìn của con người lên đến những gì cao cả hơn.

+ Chủ tinh: Mộc Tinh (DT Cung 2): Mở rộng bất cứ cái gì nó chạm vào. Lớn, quá mức, hạnh phúc.

+ Năng Khiếu Công Truyền Mộc tinh: Luật pháp. Tôn giáo – nhà truyền giáo, đạo đức, các tổ chức từ thiện, hoạt động từ thiện. Các trường đại học – dạy học. nước ngoài và thương mại – nhập khẩu / xuất khẩu, du lịch đường dài, tài chính quốc tế. Tiếp thị, khuyến mãi, quảng cáo. Gieo rắc sự lạc quan và hài hước.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Mộc tinhTất cả các nghề nghiệp trong giáo dục đại học, chữa bệnh, tôn giáo, đẩy mạnh tình huynh đệ, minh triết và một ý thức về tính đại đồng và đơn nhứt trong vạn vật. Thí dụ: nhà lãnh đạo tinh thần, nhà thuyết giáo, giáo sư, người thuyết giảng đạo đức, người hoạt động từ thiện, nhà từ thiện và triết gia.

Ma Kết (DT: Cung 1 - Cung 3 - Cung 7): ( Từ 22/12 - 19/01 )
- Ý nghĩa: Hệ thống, theo một kế hoạch, thực tế, khách quan, có trách nhiệm, thực tế, khô khan

+ Hành Thổ: Dựa vào các giác quan và lí luận thực tiễn; Hiểu biết bẩm sinh về cách thức thế giới vật chất hoạt động;  Kiên nhẫn, tự kỷ luật, tháo vát;  Kiên trì, bền bỉ - Thực tế, truyền thống, thận trọng, đáng tin cậy;  Có thể cứng nhắc, tuân thủ thói quen và cách tiếp cận tuyến tính với thế giới

+ Nhà Góc: Đại diện cho những năng lực đó sẽ được sử dụng để thúc đẩy thành công của một người trong lĩnh vực nghề nghiệp của cuộc sống hoặc là các lực ngăn cản sự thành công đó.
- Nhà 10: Sự nghiệp, vai trò trong cuộc sống
- Năng Khiếu Nhà 10: Các nghề nghiệp mà ở đó người ta có được sự công nhận và địa vị – hay tai tiếng. Chính phủ, các nhà quản lý, nhà quản trị, nhà tổ chức, người sử dụng lao động, nhân vật có thẩm quyền, quan tòa, giám đốc điều hành. Tự làm chủ.

- Năng Khiếu Công Truyền: Chính phủ và các tổ chức lớn khác, các tổ chức bảo thủ, chính trị, các vị trí có quyền lực, quyền hạn, các nhà quản lý, giám sát. Các ngành công nghiệp được liên kết với đất, bất động sản, khai thác mỏ, khoáng sản, cái chếtthời gian.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Ma KếtTrong cung hoàng đạo thuộc về lãnh đạo này, các thí dụ về nghề nghiệp là: quản lý, lãnh đạo, giám đốc điều hành, chính trị gia, luật sư, các tổ chức dịch vụ và doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, các nghề nghiệp được liên kết với đất đai, bất động sản, khai thác mỏ, khoáng sản, cái chết và thời gian

- Các nghề nghiệp nội môn: Làm công việc của Chân Sư – nghĩa là, cải thiện nền văn minh nói chung bằng việc quản lý và giám sát các dự án nhân đạo, giảng dạy các định luật và phương pháp luận về điểm đạo.

+ Chủ tinh: Thổ Tinh (DT Cung 3): Cấu trúc, kỷ luật, tập trung, nghiêm trọng, tách rời, phân cách

+ Năng Khiếu Công Truyền Thổ tinh: Luật pháp, chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền – sự thực thi, các tổ chức bảo thủ, chủ ngân hàng, môi giới chứng khoán, ủy thác, quản lý và tổ chức. Được liên kết với trái đất – khai thác khoáng sản, gốm, nông nghiệp. Các ngành nghề xây dựng, bất động sản. Làm việc với người cao tuổi, đồng hồ.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Thổ tinh: Các vị trí điều hành, đặc biệt là trong chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền, và trong pháp luật và trật tự. Những nghề có liên quan với việc tạo ra những sự cải tiến thiết thực cho các điều kiện của người già và người bị giam giữ, và xây dựng các cấu trúc để cải tiến nền văn minh nói chung. Trạng thái cung thứ ba Thổ tinh đưa vào các nghề nghiệp vốn trau dồi trí năng và sự sáng chói về trí tuệ.

Bảo Bình (DT: Cung 5)-( Từ 20/01 - 18/02 )
- Ý nghĩa: Thân thiện, năng động trong xã hội, thông minh, vô tư, đô thị

+ Hành Khí: Tập trung năng lượng vào các ý tưởng chưa được thực hiện;  Có thể là người mơ mộng không thực tế;  Khả năng buông xả;  Thân thiện nhất trong tất cả các yếu tố;  Có thể đánh giá quá cao các khả năng trí tuệ;  Cần phải có khoảng cách và tính khách quan để khám phá chính mình

+ Nhà Kế: Là trú xứ tự nhiên của Bảo Bình và những chủ tinh của nó là Thiên Vương Tinh và Thổ Tinh.
- Nhà 11: Tổ chức, câu lạc bộ, hoạt động xã hội
- Năng Khiếu Nhà 11: Các văn phòng hữu nghị, các tổ chức xã hội và nhân đạo, các nỗ lực tập thể, chính trị, nhà tổ chức xã hội, các hoạt động câu lạc bộ, làm việc với bạn bè.

+ Năng Khiếu Công Truyền: Các tổ chức hoạt động vì phúc lợi của nhân loại. Các lĩnh vực khác thường và huyền bí. Khoa học và công nghệ mới. Bất cứ điều gì hiện đại và mới.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Bảo BìnhCác nghề nghiệp liên quan đến khoa học, công nghệ mới, hiện đại, mới và khác thường. Ngoài ra, các nghề nghiệp cải thiện nền văn minh nói chung, như công tác xã hội, cứu vớt, cải cách và nâng cao nhân loại. Liên Hợp Quốc. 

- Các nghề nghiệp nội môn: nghiên cứu, viết văn và giảng dạy, các khoa học huyền bí

+ Chủ tinh: Thiên Vương Tinh (DT Cung 7): Không ổn định, tự phát, bốc đồng, sáng tạo, không có kỷ luật.

+ Năng Khiếu Công Truyền Thiên Vương tinh: Bất cứ điều gì mới, khác thường hoặc khoa học. Công nghệ mới, máy tính, điện, sáng chế, hàng không, phát thanh, truyền hình. Sáng kiến ​​tiên phong, những cải cách mới, chiêm tinh họcsiêu hình học, khoa học nhân văn, vũ trụ học.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Thiên vương tinhCác nghề nghiệp liên quan đến khoa học và kỹ thuật, và những nghề nghiệp đang đi tiên phong và mới mẻ, và những nghề nghiệp cải thiện và cải cách nền văn minh theo những cách thức thiết thực. Ví dụ: sóng radio, ti vi, máy tính, internet, điện lực, phát minh, hàng không, thuật chiêm tinh, siêu hình học, các khoa học về con người và vũ trụ học.

Song Ngư (DT: Cung 2 - Cung 6) ( Từ 19/02 - 20/03 )
- Ý nghĩa: Trực quan, nhạy cảm, khả năng nghệ thuật và nhân văn, toàn diện, hy sinh

+ Hành Thủy: Phù hợp với các sắc thái và tinh tế; Liên lạc với cảm xúc, nhạy cảm; Trực quan, đáp ứng cảm thông với người khác hoặc chiều sâu của cuộc sống;  Dễ bị tổn thương, có thể phản ứng, sợ hãi, thương thân trách phận; Tìm kiếm sự gần gũi và sáp nhập

+ Nhà Cadent: Liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và các trạng thái chuyển tiếp, biểu hiện. Đây là trú xứ tự nhiên của Song Ngư và các chiêm tinh của nó là Mộc tinh và Hải vương tinh.
- Nhà 12: Lương tâmtội lỗiphụng sự cộng đồng
- Năng Khiếu Nhà 12: Các nghề nghiệp “ở hậu trường”. Các tổ chức lớn như nhà tù, bệnh viện, làm việc với những người bị thiệt thòi. Các trung tâm “Ẩn dật” tinh thần, sức khỏe và phúc lợi. Các loài vật lớn. Công tác phụng sự đại đồng.

+ Năng Khiếu Công Truyền: Các nghề về chữa bệnh, nuôi dưỡng, chăm sóc, tôn giáo, thần bí. Các loại hình nghệ thuật, âm nhạc và các nghề liên quan đến khả năng tưởng tượng, kể chuyện, phim ảnh, ảo giác. Các ngành thương mại được liên kết với đại dương.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Song NgưCác nghề nghiệp liên quan đến bất kỳ lĩnh vực dịch vụ nào, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe, tôn giáo, tâm linh và giáo dục. Sự thống trị nội môn của Diêm vương tinh bao gồm các nghề nghiệp mang lại sự phá hủy tất cả những gì gây cản trở cho sức khỏe tốt và hạnh phúc tinh thần.

+ Chủ tinh: Hải Vương Tinh (DT Cung 6): Tưởng tượng, lý tưởng, mơ mộng, trẻ con, nghệ thuật, tưởng tượng, dễ tiếp thu.

+ Năng Khiếu Công Truyền Hải vương tinh: Dịch vụ hay chữa bệnh – thuốc mê, thuốc, rượu. Các loại hình nghệ thuật – âm nhạc, múa, thơ, kịch, nhiếp ảnh, điện ảnh, ảo giác. Các đại dương và đi tàu thuyền. Tôn giáo – đồng cốt, người hoạt động tâm linh, nhà thần bí.

+ Năng Khiếu Bí Truyền Hải vương tinhTất cả nghề nghiệp dịch vụ và chăm sóc, y tế, tôn giáo và tính chất tinh thần. Ví dụ: những nghề nghiệp tạo ra một sự mong mõi đối với những điều cao cả và tốt đẹp hơn, và xúc tiến những lý tưởng cao cả, vốn thanh luyện tính chất cảm dục, thúc đẩy một trí tưởng tượng lành mạnh thông qua âm nhạc, múa, thơ, nhà hát, nhiếp ảnh và phim ảnh.

     
     
     
     
………................................................................................ ……....................................................................................... ………………......................................................................

      BẢNG KÊ CÁC ĐỨC TÍNH VÀ TẬT XẤU, ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI VÀ NGHỀ NGHIỆP NGOẠI MÔN VÀ NỘI MÔN

   NGOẠI MÔN NỘI MÔN Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7  
Cung 1                
Cung 2                
Cung 3                
Cung 4 + - + - + - +  
Cung 5                
Cung 6                
Cung 7                
.............. ........................................... ........................................... ........................................... ............ ........... ........... ........... ...........